Mulig nytt samarbeid i vest

Heisann alle lokallagsleiarar i nord og sør på Vestlandet!

Greit å ha det formelle i orden frå ”Oslo” før me ev. går vidare med Åreblad-samarbeid med våre vener i fylket nordanføre! Tok difor kontakt med vår gode forbundssekretær Per, i Skur 28, i hovudstaden! Landsstyret tar saka om eit eventuelt samarbeid mellom Hordaland og Sogn og Fjordane opp til helga!

Vert spanande å sjå kva svar me får! Som tidlegare nemnt så dekker kr. 30,- omtrent akkurat 2 stk Åreblad for året pr hovedmedlem. Ved eventuell høgare utgift må kostnadene dekkast inn v/annonsering eller andre midlar. Sjå under.

Helsing Ingunn

Innsendt av Aksel Monsen

Legg igjen en kommentar