Fjordsteam 2010: Middag og revy

fjordsteam.jpgVi planlegg kro og samlingspunkt for deltrakarar på kaia ved MS Atløy i eige telt. Her vil vi samlast torsdag etter ankomst, og vi byr alle mannskap på ein enkel tallerkenrett eller suppe og kanskje litt i glaset om økonomien tilseier det. Vårt eige Fjordsteamøl, og tørkasilda vår vil også være å få kjøpt. Mannskapsteltet vil være møteplass under heile stemnet. Musikk ved ”Hummer&Kanari” og allsong. Sjølv om dette er gratis vil vi gjerne ha ei enkel påmelding for planlegginga si skuld.

Kvar kveld under heile Fjordsteam vert det maritim sommarrevy for dei som har lyst å le litt. Her deltek mellom andre Øyvind Angeltveit (Lompelandslaget). Vanleg pris er 250,-, men fredagen får vi mannskapspris på 200,-. Etter revyen vert det allsong frå vårt eige songhefte.

Laurdag vert det stor mannskapsfest på Flora Samfunnshus. Rikhaldig buffé med innslag av fisk og skaldyr, varm mat, kake og dessert. Kokkane har godt ord på seg, så dette gledar vi oss til! Prisen er 350,- som inkluderer dansen etterpå. Bilfolket, kystlaga og arrangørane på dei stadane vi besøker fredagen vert også invitert, og det kan fort bli 500 menneske til middag!

Vi ber derfor med dette om bindande påmelding til revy og middag innan 30. juni til underteikna. Vi ber også om ein indikasjon på kor mange mannskap (og passasjerar) som kjem med kvar båt, og kor mange som blir med på opninga  i teltet. Betaling for revy og middag kan overførast Fjordsteam sin konto 3705.17.62194 innan same dato. Merk betalinga tydeleg med fartøynamn og ”middag og revy”. Betalte billettar vert utlevert frå sekretariatet ved ankomst.

Om de ser av lista at det er andre som burde hatt dette, gjer vel å sende vidare.

Velkommen til hyggelige dagar i Florø!

FJORDSTEAM 2010

Per Grov

peagro@online.no

917 00 097

Legg igjen en kommentar