«Våke over Vågen»

Førstkommende torsdag, 15. mars 2012 kl. 19.00-20.00, vil marinarkeolog og
prosjektleder Elling Utvik Wammer holde torsdagsforedrag på Bergens
Sjøfartsmuseum.

Bakgrunn:
I foredraget «Våke over Vågen» tar Wammer for seg marinarkeologiske
undersøkelser i Bergens gamle hamn, utført mellom oktober 2011 og januar
2012. Undersøkelsene har vært en miljøovervåking av kulturminner på
sjøbunnen. Sedimentene i Vågen inneholder et stort antall gjenstander og
spor etter aktivitet fra byen og havnens historie fra tidlig middelalder til
i dag. I foredraget vil Wammer belyse de prosessene som kulturminnene i
Vågen blir utsatt for over tid. Resultatene fra overvåkingen av
kulturminnene vil være relevant for fremtidige avgjørelser om hvordan
kulturminneverdiene skal behandles/beskyttes.

Om ønskelig så stiller Elling Utvik Wammer opp til intervju. Han kan
kontaktes på tlf 55 54 96 04

Vedlegg:
Bilder fra miljøovervåkingsprosjektet:

Bartemannskrukke i kulturlag (Foto: Ole-Magne Nøttveit)
Dykkere i Vågen (Foto: Elling Utvik Wammer)
Fotoramme-dokumentasjon (Foto: Elling Utvik Wammer)
Gjenstander samlet og flyttet på fiberduk (Foto: Elling Utvik Wammer)

med vennlig hilsen

Bård Gram Økland
Undervisningsleder ved Bergens Sjøfartsmuseum
55 54 96 03/481 57 516
www.bsj.uib.no


 

 


 


 


Legg igjen en kommentar