Til Kina med østindiafareren «Götheborg».

Torsdag 27. september kl. 19.00 vil arkeolog Lotte Carrasco ved Bergens
Sjøfartsmuseum fortelle om østindiafareren «Götheborg» og sin reise med
skipet til Kina. Foredraget finner sted på Bergens Sjøfartsmuseum.

«Götheborg» er i dag verdens største havgående seilskip bygget av tre.
Skipet ble bygget 1995-2005 som en kopi av en 1700-talls østindiafarer, med
tradisjonelle arbeidsmetoder, i målestokk 1/1. Det originale fartøyet med
same navn, forliste høsten 1745 ved Gøteborg. Det svenske østindiakompaniet
fulgte i kjølvannet til hollendere, portugisere og briter da det ble
etablert i 1731 for å drive handel på Sør-Øst Asia.

Lotte Carrasco har selv reist med skipet til Kina. Hun vil vise bilder og
fortelle om skipet og reisen. Dette er en god mulighet til å bli betre kjent
med livet til sjøs på 1700-tallet.

Offisiell lenke til skipet: https://www.soic.se/#

med vennlig hilsen

Bård Gram Økland
Undervisningsleder ved Bergens Sjøfartsmuseum
55 54 96 03/481 57 516
www.bsj.uib.no

Legg igjen en kommentar