Skottehandelen som tema på Bergens Sjøfartsmuseum.

Torsdag 25. oktober kl. 19-20 kommer professor John Ragnar Myking til
Bergens Sjøfartsmuseum. Han vil fortelle om skottehandelen i Hardanger og
Sunnhordland på 1500-1600-tallet.

På 1500- og 1600-tallet kom skip til Vestlandet for å kjøpe trelast. Denne
næringen ble viktig for flere bygdelag med rike skogsressurser og tilgang på
vannkraft som var nødvendig for sagene. Handelen med skottene var ikke bare
en viktig inntekt, men også et kulturmøte med folk rundt Nordsjøen.

John Ragnar Myking er professor i historie ved Høyskolen i Bergen. Han er
ekspert på det gamle bondesamfunnet, leiglendingsvesenet i dansketiden og
lokalhistorie. Han er aktuell som forfatter av ny regionshistorie for
Hardanger der han skriver om både skottehandel og det gamle bondesamfunnet.
med vennlig hilsen

Bård Gram Økland
Undervisningsleder ved Bergens Sjøfartsmuseum
55 54 96 03/481 57 516
www.bsj.uib.no

Legg igjen en kommentar