Bergens Sjøfartsmuseum: TORSDAGSFOREDRAG 14.03.13 kl. 19-20

Nytt lys over bombingen av Laksevåg 1944-45.
Ved statsarkivar Yngve Nedrebø. Boksalg og signering.

I siste del av krigen ble store deler av den operative tyske ubåtvirksomheten lagt til Norge, med Bergen som viktigste havn. Det britiske Admiralitetet så den tyske ubåtaktiviteten som en stor trussel, og ønsket å rette flyangrep mot anleggene som støttet og sikret den tyske ubåttrafikken.

Bomber Command vurderte trusselbildet anderledes, men etter kompromis ble bombeflyene sendt på vingene 4. oktober, natten til 29. oktober 1944 og 12. januar 1945. Angrepene hadde liten militær betydning, men skadene på lokalsamfunnet var formidable.

Velkommen til spennende torsdagsforedrag på Bergens Sjøfartsmuseum. Åpent for alle. Inngang 40 kr.

med vennlig
hilsen

Bård Gram Økland
Undervisningsleder ved Bergens
Sjøfartsmuseum
55 54 96 03/481 57 516
www.bsj.uib.no

Legg igjen en kommentar