Sjømerker i Strusshamn

Askøy Kystlag har adoptert fortøyningspålene i Strusshamn som sitt Maritime Kulturminne.  Vi vil kartlegge og restaurere disse unike sjømerkene, som lenge har vært Strusshamns kjennemerke.

Som kjent har Strusshamn i farne tider vært brukt som uthavn for Bergen, og opp gjennom hundreårene har sjømenn vedlikeholdt og utvidet mulighetene for å legge til her. Vi har rimelig oversikt over jernpålene som har blitt satt opp rund pollen, men det er avdekket rektangulære hull hvor det har stått stokker. Vi tror disse er de tidligste pålene brukt til å fortøye, og vil undersøke området nærmere. Det er kjent at sjømenn, og spesielt nederlandske, ofte brukte tiden i karantenehavner til å lage sjømerker og utbedre området.

Etterhvert vil vi publisere et kart med de ulike merkene og lage en tursti hvor man får nærmere bekjentskap med historien rundt disse.

Ingen sak å drive dokumentasjon, når vi kan bruke kystlagets nye Oselever! Hilsen Olav, Halvor og Ivar!
Ingen sak å drive dokumentasjon, når vi kan bruke kystlagets nye Oselever!
Hilsen Olav, Halvor og Ivar!

Creative Commons License

Sjømerker i Strusshamn by Olav Bringedal is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.

Legg igjen en kommentar