Innkalling til årsmøte 2016

kystla_logoDet innkalles med dette til årsmøte i Askøy Kystlag fredag 04 mars.2016 kl. 18.00 i Kystbua på Holmen.

Saksliste:

1. Konstituering av årsmøte.

Godkjenning av innkalling og saksliste.
Valg av møteleder og referent.
Valg av to protokollunderskrivere.

2. Godkjenning av årsmelding og handlingsplan.

Årsmelding for 2015. Vedlagt
Handlingsplan for 2016. Vedlagt

3. Regnskap og budsjett.

Regnskap for 2015. Regnskapet legges fram på årsmøtet.

Budsjett for 2016. Budsjettet legges fram på årsmøtet.

4. Eventuelt innkomne forslag til endringer i vedtekter og årsmøtesaker.

5. Valg. Forslag fra valgkomiteen legges fram på årsmøtet.

Valg av leder
Valg av styremedlemmer på valg og varamedlemmer.
Valg av av medlemmer på valg til arrangementskomitéen og havnekomiteen.
Valg av revisor på valg.
Godkjenning av valgkomite´
Velges etter forslag fra styret.

Vi oppfordrer årsmøtedeltagerne til å bli sittende utover kvelden for sosialt fellesskap. Alle bes ta med noe å sette på et felles koldtbord, samt drikke til eget bruk.

Lenker til årsmelding og handlingsplan:

Årsmelding 2015

Handlingsplan 2016

Legg igjen en kommentar