Innkalling til Årsmøte 2017

Det kalles inn til Årsmøte Fredag 07.04.2017 kl. 18.00 i Kystbua på Holmen.

 

 

Saksliste:

 1. Konstituering av årsmøte.
  • Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Valg av møteleder og referent.
  • Valg av to protokollunderskrivere.
 2. Godkjenning av årsmelding og handlingsplan.
  • Årsmelding for 2016. Vedlagt
  • Handlingsplan for 2017. Vedlagt
 3. Regnskap og budsjett
  • Regnskap for 2016
   Regnskapet legges fram på årsmøtet.
  • Budsjett for 2017
   Budsjettet legges fram på årsmøtet.
 4. Eventuelt innkomne forslag til endringer i vedtekter og årsmøtesaker.
 5. Valg
  Forslag fra valgkomiteen legges fram på årsmøtet  

  • Valg av leder
  • Valg av styremedlemmer på valg og varamedlemmer
  • Valg av medlemmer på valg til arrangementskomitéen og havnekomiteen
  • Valg av revisor på valg
  • Godkjenning av valgkomite

Komiteen velges etter forslag fra styret.

Etter årsmøtet ønsker kystlaget velkommen til rekebord og hyggelig samvær og kulturelle innslag. Drikke må enhver ta med som de ønsker selv.

Vedlagt årsmelding og handlingsplan

Med vennlig hilsen
Askøy Kystlag
Atle Grindheim
Leder

Legg igjen en kommentar