Julehilsen 2021 fra Askøy Kystlag

Det nærmer seg jul igjen, – nok et år med unntakstilstand. Siste året har svinget fra dårlig til bra og til verre. Vanskelig å følge med på alle direktiver og anbefalinger. Noen ganger er også sunn fornuft en god regel har vi tenkt i Kystlaget. Derfor har vi valgt å ha våre faste dugnaden på onsdagen gjennom hele året, med god avstand, for folkehelsens skyld.

Aktiviteten i laget blir ikke så godt synlig når det ikke er mulig å ha arrangementer som Sommerfest, Tall Ship Races og annet som ruver litt. Heller ikke ordinert Årsmøte kunne avholdes, men valg av styre og tillitsvalgte er gjennomført. Men antallet dugnadstimer er høyt, og aktiviteten variert. Spennvidden i arbeidet er fra restaurering av seil-gavlbåten Tjalk, til intervju og film for å sikre verdifull informasjon og lokal historie, til Ung sommer og Flyktningetjenesten, til tilrettelegging av tilkomst- og rømningsvei, til vanlige driften av Gjestehavna, og til klargjøring av båtene til sommerbruk, og ikke minst pågående prosjekter med båter og motorer. Kontrakter og søknader skal også følges opp. Kystlaget deltar også i Korona-teamet til Askøy kommune. Vaksineringen i Forum begynte i april -21 og vil fortsette til påske -22, og kanskje lenger. Hvem vet. Svein, som har en finger med i det meste som foregår i laget, og Haldis er gode bidragsytere i denne jobben. Sammen med noen av oss andre er det et godt bidrag til kassen og til nytte og gavn for Covid – 19 vaksineringen i Askøy.

Arbeidsbåten vår, Saltnesvåg, har vert god å ha når noe skal flytter og løftes, men har ikke brukt til turer annet enn på Torgdagparaden, eller konvoien som det burde hete på sjøen, og senere på sommeren posisjonerte Saltnesvåg seg i eskorteringen av Statsrådens inn til Strusshamn. Sverre løfter det elektriske anlegget på båten opp til god standard, og et prosjekt pågår med å oppgradere baderom og toalett opp til dagens krav. I mai ble båten løftet på land med kran på Bakervågsneset. Litt imponerende å se. Vanlig dokkingsarbeid; rengjøring, skiftet sink, polerte propell, ny hyletetning og bunnsmøring.

Rotur med Flyktninghjelpen.
I Bakervågen , løftet opp og satt pent på plass.

Fjorårets Julebrev ble avsluttet med at ro-gavlen Tjalk ville bli neste prosjekt. Like etter nyttår var arbeidet i gang med stor entusiasme. Båten var i ganske god stand, men utfordringer i stevnen og akterspeilet som har krevd kreative løsninger. Prosjektet har blitt styrt av Inge i hele perioden i hallen på Småskjæret, senere også med rigging og til sying av en kledelig presenning til en vakker båt. Men han har hatt med seg mange gode hjelpere hele veien. For det har ikke vært et enmannsprosjekt, hele 550 arbeidstimer er dokumentert da båten ble presentert for sponsoren, Ildssjelfondet.

Sammen med robåtene og Silden har Tjalk pyntet opp havnen i Strusshamn. I sommer har båtene vært brukt ganske mye av både barnehagen, av Jeger- og Fiskeforeningens barne- og ungdomsavdeling, av Flyktningetjenesten og av Ung sommer. Kystlaget hadde et opplegg over to uker for Ung Sommer. Det ble ikke akkurat hva vi hadde sett for oss, men ukene ble et fint opphold for mange. Sumerer vi våre inntrykk av aktiviteten på sjøen i sommer, ser vi at det er et skrikende behov for ro-kunnskap og båtvett. Det ar alltid vært et pre for Kystlaget å drive ro-opplæring. Det har også vært en forutsetning for finansieringen av noen av prosjektene til Kystlaget, og vi arbeider stadig med saken.

Samarbeid med andre lag og organisasjoner kan vær rette veien for å få flere barn og unge til å delta på sjøaktiviteter. Samarbeid med Lions er på trappene, og går ut på praktisk sjørelatert arbeid/undervisning. Med Askøy Jeger- og Fiskeforening går den foreløpige uformelle kontakt ut på at ungdomsavdelingen bruker området på Holmen til fisking og båtvett, og at de kan bruke Kystbua til møter.

Nøstet i midt på bildet den gang Kleppestø var idyll.
«Ny» Strandebarmer

Denne båten ovenfor skal være tilgjengelig for brukere av Mongstad-nøstet i Kleppestø. En solid Strandebarmer, nå nyoppusset.

Langtidsleiekontrakt er inngått mellom Kystlaget og Askøy Kommune som gjelder leie av Mongstadnøstet og disponering av arealet rundt. Vårt bidrag er å legge til rette for at området skal være tilgjengelig for nærmiljøet, der også båt skal være tilgjengelig for barnehager og skoler. Kystlaget skal samarbeide med Kleppestø Vel i første omgang med opparbeiding av tilkomst og kai. Lions Club Askøy har også meldt at de ønsker å bidra på dette prosjektet.

Material er allerede på plass i nøstet. Fraktet med Saltnesvåg og båret under tak av Kleppestø Vel.

Rømningsvei langs Granen er lagt ut ved god hjelp av Kystlaget. Leverandøren, Florvåg Mekaniske, forankret de solide flytebryggene i posisjon. Veien videre opp på trygg grunn har Audun og Konrad tatt ansvar for. De samme karene har, sammen med Sjoddien, planlagt at ny gangveien langs Møllehuset. Dermed blir det gjennomgang fra Gjestehavnen helt opp til parkeringsplassen ut å gå langs hovedveien. Planene er klare og material er innkjøpt og på plass.

Innkjøp for planlagte prosjekter er allerede gjort. Det gjelder plank til utbedring av kaiene på nord- og vestsiden av holmen, og bordkledning til sørsiden av Granen. Og som nevnt ovenfor, til nøstet i Kleppestø og til gangvei langs Møllehuset.

Nå har filmen om «Silden» hatt premiere. Bygdelaget på Nordre Haugland viste filmen på bygdefest der også de som reddet båten fra å havne på St.Hans bålet, Askøystrilane, underholdt. Filmen er også vist i menighetshuset på Herdla. Neste planlagte visning er 7.mars i Strusshamn Kirke. Og senere kommer den nok også på YouTube.

Nye filmprosjekter på arbeidsplanen er gjenskaping av landnotkast med en over hundrede år gammel notbåten fra øya Kalven utenfor Skråmestø. Og å lage en fortellingen i ord, bilder og film om en levevei som kanskje er glemt, nemlig den allsidige bruken og betydningen av båter som JOM og andre færinger i samfiske med større fartøyer.


Motoren er montert i overnevnte J.O.M. (forbokstavene til eierne: Joakim, Olai og Martin) Det er bare finpussing igjen så kan den sjøsettes, men det blir ikke før til våren. Mange timer er brukt på denne smykket av en båt, og mye linolje! Hovedansvaret for dette prosjektet og de med flest arbeidstimer på prosjektet er Ole Christian og Oddmund, pluss flere gode bidragsytere, deriblant motormekanikeren Inge. Så langt har det gått med ca 500 arbeidstimer på prosjektet. Da er ikke timene med tankearbeid medregnet. Motoren, en 3 hk FM, har også kostet mye hodebry, men ingen flere grå hår. Et godt tegn.

Prosjektarbeidet skal summeres og presenteres som dokumentasjon for sponsoren til prosjektet, som er Kulturminnefondet og UNI Stiftelsen.

Neste motor som også er klar for montering i båt, bensinmotoren 24 – 32 Marna. Mindre hodebry har det ikke vært med denne bensineren. Ikke bare bensin, men magnet og tenning har fått Aksel til å drømme om motoren. Men nå er den klar til montering i et spennende prosjekt.

Klinkbåttradisjonen er nå på UNESCO sin verneplan, det ble vedtatt 14. desember 2021! Vi har 10 slike båter i vårt eie, og det er nok foreløpig. Kystlaget kan ikke ta på seg flere prosjekter uten at det går ut over det vi har av båter og andre verdier. Det blir viktig nå å følge opp UNESCO verneplan med å verne de vi har i vår varetekt.

Julesild med Dugnadsgjengen den 8. desember, ble årets avslutning på et fint år for Askøy Kystlag. Og til overmål fikk vi ha Julebord helgen før, akkurat før siste frist.

Kjære lesere, aktive og passive, støttespillere og kystlagvenner!

God Jul

Godt Nytt År!

Beste hilsen

Askøy Kystlag

Atle, leder.

Legg igjen en kommentar