Julehilsen fra Askøy Kystlag

Sommerferien ble ikke slik vi hadde tenkt dette året. Det er ikke nødvendig å rippe opp i, men et hyggelig minne var det store Fjordsteam arrangementet i Bergen 3. til 7 august. Selvsagt var Kystlaget deltager, – med «Saltnesvåg» til kai innerst i Torget. Skøyten var møte -og hvilested for kystlagvenner som deltok på arrangementet. Saltnesvåg var også sene for gruppen «Feststemt». De sto framme på baugen og spilte for et stort publikum langs kaikanten på Torget.

Materialene til Grindabygget ble ferdig tidlig i august. Da vi andre var klar til start etter ferien hadde Audun kappet og tilpasset alle stokkene. Konstruksjonene – som i et slikt bygg består av tunge bjelker – kom overraskende fort på plass ved hjelp av muskelkraft, list,- og imponerende tilpasning.
Mange dugnadstimer er brukt på nøste prosjektet, – de aller fleste time er det Audun som har stått for. Litt hjelp med bæring og løfting har vi ande vært med på. Men det har vært for stort arbeid til bare onsdagsdugnadene.

Grindabygget med slippen og det gamle Grindabygget, blir et mini Fartøyvernsenter der folk kan spasere mellom båten, – se på plansjene, bli interessert og litt klokere. Dessuten er båter bygd etter klinkbyggetradisjonen kommet på UNESCO sin kulturarvliste. For å bli på den listen forplikter det alle som har slike båter i sitt eie, at vi tar vare på de klinkbygde skattene. For vår del gjelder det særlig båtene som er på listen over kulturminner i Askøy kommune. Det blir spennende å utvikle dette fine området.

Kleppestø Ungdomsskole, Lions og Askøy Kystlag fortsatte sitt samarbeid med tilbud til 8. klassetrinn. Fire hele dager ble avtalt, og gjennomført på en god måte. Fin gjeng. Ikke alltid like mye fisk, men nok til å sette god smak på den obligatoriske fiskesuppen. Kleppestø Ungdomsskole og Askøy Kystlag har også et samarbeid om praktisk arbeid for tre elever på 10. trinn. Det er elever som er interessert i maskiner og fisking, men været og styremekanismen på Saltnesvåg har hindret oss i å ta guttene ut på sjøen nå i høst, og hvor mange kan skru på en maskin samtidig?

Saltnesvåg har hatt oppdrag utenom aktiviteten med Ungdomskolen og byturene til Torgdagen og Fjordsteam. Jobben besto i å frakte mat, utstyr og bagasje for 40 tyske ungdommer til sommerleir på Skotneset. 12 av ungdommene var med på lasset. Etter 14 dager ble de hentet hjem igjen, – noen litt redusert etter koronautbrudd i leiren. Men Saltnesvåg har gjennomgått en forvandlinger innomhus. Nytt bad- og toalettrom, og varmluftsanlegg til innredning og lugarene. Alt fagmessig utført av Oddvar og Frank Robert. I tillegg har de samme karene satt i gang med renovere det elektriske anlegget. Alt dette rekker man ikke på en onsdagsdugnad!!! Og hydrolikk lekkasjen på styresystemet blir fikset. Da kan vi ut å seile igjen.

Silden og sjørøverskuten Tjalk deltok på «Ta sjansen» i Bakervågen. Ellers lite aktivitet, bortsett fra noen småturer med ungdomsskolen.

Monstadnøstet har fått ny bro over til holmen. Flott byggverk som holder «universell tilkomst» standard. Øyvind K og Svein styrer prosjektet som er samarbeid med Kleppestø vel og Lions. Det mangler vei fram til broen, og det blir vanskelig å finansiere utbedringen av kaien og ordne slippoppdraget, slik vi hadde tenkt. Men om vi får i stand vei ned i første omgang, da kan stedet brukes.

Under den store utdelingen i Askøy Forum, fikk Kystlaget innvilget sin søknad på kr. 30.000 fra Hjertebankmidler, for å bruke til benker, bord og annet utstyr i og rundt Monstadnøstet.

Sortering og rydding av «mellomlageret» i Granen er selvsagt en utfordring for oss i kystlaget. Noe må man ta vare på, og da er det greit, det tar vi med oss. Så er det alt som det er synd å hive, eller kjekt å ha. Skal det bare gå i containeren? Mange tøffe avgjørelser. Nå er det bare et par paller igjen i en krok, takket være god hjelp fra Gunnar og Trond. Neste utfordring er å plassere det vi skal beholde. Og det er ennå et rom igjen. En god dugnad ble gjort da Mannskoret Ljom og Kystlaget samarbeidet om å male Granen. Resultatet ble veldig bra. Havnen skinner!

Askøy Kystlag har 30 åra jubileum i år, i den anledning har Øyvind Kristiansen laget en veldig interessant film som viser historien til Kystlaget. «Premieren» på visningen var på Dugnadsgjengen sitt julebord. God film, stor applaus. Og det kommer mer, lover Øyvind.

Og mer kommer det fra Kystlaget. Spennende planer for neste år er i arbeid, – kan vi få noe mere til på Holmen? I god kystlagsånd tar vi på sparket det som ikke er planlagt.

Tradisjonen tro,- avslutning med julesild i dugnadsgruppen

Onsdagsdugnadene i 2023 starter 11.januar.

God Jul til dere alle!
Og Godt Nytt År.

Beste hilsen Askøy Kystlag.
Atle.