Midtsommerfest i Strusshamn

Det blir begrenset med plasser i gjestehavnen lørdag fra 11-17 på grunn av arrangement.

Beklager ulemper dette medfører for våre gjester!

Mer info her
https://www.facebook.com/events/193044957992480/

Askøy Kystlag

Viktig informasjon vedr båthavna

Det skal denne helga (25/5-27/5) være et arrangement i havna, noe som gjør at det nok kommer til å bli vanskelig å få båtplass. Dette gjelder fra Fredag ettermiddag til Søndag ettermiddag. Beklager ulemper dette medfører for våre gjester!

Askøy Kystlag

Innkalling til Årsmøte 2017

Det kalles inn til Årsmøte Fredag 07.04.2017 kl. 18.00 i Kystbua på Holmen.

 

 

Saksliste:

 1. Konstituering av årsmøte.
  • Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Valg av møteleder og referent.
  • Valg av to protokollunderskrivere.
 2. Godkjenning av årsmelding og handlingsplan.
  • Årsmelding for 2016. Vedlagt
  • Handlingsplan for 2017. Vedlagt
 3. Regnskap og budsjett
  • Regnskap for 2016
   Regnskapet legges fram på årsmøtet.
  • Budsjett for 2017
   Budsjettet legges fram på årsmøtet.
 4. Eventuelt innkomne forslag til endringer i vedtekter og årsmøtesaker.
 5. Valg
  Forslag fra valgkomiteen legges fram på årsmøtet  

  • Valg av leder
  • Valg av styremedlemmer på valg og varamedlemmer
  • Valg av medlemmer på valg til arrangementskomitéen og havnekomiteen
  • Valg av revisor på valg
  • Godkjenning av valgkomite

Komiteen velges etter forslag fra styret.

Etter årsmøtet ønsker kystlaget velkommen til rekebord og hyggelig samvær og kulturelle innslag. Drikke må enhver ta med som de ønsker selv.

Vedlagt årsmelding og handlingsplan

Med vennlig hilsen
Askøy Kystlag
Atle Grindheim
Leder

Julebrev fra Askøy Kystlag 2016

Julelys og julepynt gir oss julestemning,- vi kan ønske hverandre God Jul. Og det er på tide at Askøy Kystlag sender julehilsen til medlemmer og samarbeidspartnere.
Denne gangen begynner vi med «Saltnesvåg». Båten vår har fått mye oppmerksomhet i år, ikke bare med finpuss og omtanke, men fordi den har vert etterspurt og brukt i mange og varierte oppdrag. Til nytte for noen og ikke minst til glede for mange,- også for mannskapet som har vært med på turene. Veldig kjekke turer med Askøy Røde Kors og med Kulturavdelingen i Askøy kommune. Og god forpleining for mannskapet.

Saltnesvåg i byen for å promotere Askøy i Sykkel VM med musikk på fordekket i regnværet. På hekken var to mann i fult arbeid med å kutte opp makrell til måkene. Mye lyd.

Flere av gjestene som Røde Kors hadde med på sine turer hadde nok sett for seg noe mer luksuriøst enn en gammel skøyte når de skulle på fjordtur. De trodde sikkert ikke sine egne øyner og var skeptisk. Men alle uten unntak var fornøyde og glade etter turen. (Eller kanskje de bare var lettet for å være trygt tilbake på landjorden.)

I juli var Saltnesvåg og Silden på slipp hos Florvåg Slip & Reparasjonsverksted. Bunnsmøring, ny sink og polering av propellen, pluss at den gamle svingeren til sonaren på Saltnesvåg ble fjernet og erstattet med ekkoloddsvinger.

Florvåg Slip & Reparasjonsverksted har vert i drift i 100 år. Bestefar til Anton Hermansen som driver slippen i dag, startet bedriften i 2016. En tid var 5 slipper på søre Askøy. Nå er ikke behovet det samme selvsagt. Men behov er det og vi vet ikke om andre steder båter som Saltnesvåg kan slippsettes.

Det er klart at denne slippen er viktig for alle som driver med trebåter; når vi vet at slippen i Florvåg er en av de siste småslippene på Vestlandet. Om tre år skal Saltnesvåg og Silden på slipp neste gang for vanlig vedlikehold. Vi håper at Florvåg Slipp & Reparasjonsverksted kan ta jobben da også.

Dugnader

Dugnad sesongen er bare omtrent 4 måneder på høsten! Når vi ser tilbake kan vi være fornøyd med innsatsen og med frammøte på onsdagsdugnadene. Småkaker og god kaffe har ikke alene æren for at så mange kommer på onsdagsdugnadene for det har vært til dels store avvik fra vanlig standard prosedyrer. Noen kvelder, først jobbing til det ble mørkt, så kaffe. Gode kaker hjelper,- fint høstvær motiverer også, men det har vert viktige jobber å utføre. Gjennomsnittlig frammøte ligger på mer enn 12 personer. Pluss turene med Saltnesvåg og slipping av begge fartøyene i sommer. Ingenting skjer av seg selv. En tur på fjorden med Saltnesvåg krever 16 til 20 dugnadstimer, slik at i sum kommer vi opp i over 500 timer inklusiv.
Planene for vårsemesteret skal legges på første dugnad etter nyttår, onsdag 11.januar. Noen oppgaver drar vi med oss fra inneværende semester, men det er flere prosjekter å ta tak i. Og vi er glade for at Kystlaget har blitt involvert i Sykkel VM på Askøy, om ikke sportslig, så kreves sikkert planlegging.
Saltnesvåg på vei inn til kai i Strusshamn en stille mørk kveld.

Tungt arbeid. En skikkelig stor furu på toppen av holmen, diameter på over 60 cm, ble kontrollertfelt mellom husene. Det ble mye greiner og god ved å bære inn til sementkaien.
Støpning av gangvei var et annet tungt og arbeidskrevende arbeid.

Små og store arbeidsoppgaver kommer også innimellom. Og arbeid med å reparere motorene krever mye arbeid og innsikt. Det elektriske på Saltnesvåg krever også stor innsats og innsikt.
Fire sorter sursild til jul også i år: Glassmestersild, Nøstesild, Tomatsild og Sursild. 48 glass fordelt på 12 mann ble et til hver av hver sort. Noen har allerede begynt å smake. Vi kan glede oss sies det.

Arrangementet foredrag om Oselvar av forfatter Kjell Magnus Økland var en givende stund. Og foredragsholderen var godt fornøyd med opplegget til Kystlaget. Utenom kaffe og småkaker( rester etter julebordet), serverte vi selvsagt sild på rugbrød med godt smør( rester etter sursilden). Dette skapte den rette stemning slik at forfatteren var fornøyd med boksalget.

Juleavslutning med dugnadsgjengen ble holdt i tradisjonelle former; god mat og god musikk, god stemning og sang!

Til slutt takk for et godt kystlagsår til gode samarbeidspartnere
og til alle i medlemmer i Kystlaget.
Riktig God Jul !!!
Og et Godt Nytt År !!!

Beste hilsen

Askøy Kystlag
Atle Grindheim
leder

Innkalling til årsmøte 2016

kystla_logoDet innkalles med dette til årsmøte i Askøy Kystlag fredag 04 mars.2016 kl. 18.00 i Kystbua på Holmen.

Saksliste:

1. Konstituering av årsmøte.

Godkjenning av innkalling og saksliste.
Valg av møteleder og referent.
Valg av to protokollunderskrivere.

2. Godkjenning av årsmelding og handlingsplan.

Årsmelding for 2015. Vedlagt
Handlingsplan for 2016. Vedlagt

3. Regnskap og budsjett.

Regnskap for 2015. Regnskapet legges fram på årsmøtet.

Budsjett for 2016. Budsjettet legges fram på årsmøtet.

4. Eventuelt innkomne forslag til endringer i vedtekter og årsmøtesaker.

5. Valg. Forslag fra valgkomiteen legges fram på årsmøtet.

Valg av leder
Valg av styremedlemmer på valg og varamedlemmer.
Valg av av medlemmer på valg til arrangementskomitéen og havnekomiteen.
Valg av revisor på valg.
Godkjenning av valgkomite´
Velges etter forslag fra styret.

Vi oppfordrer årsmøtedeltagerne til å bli sittende utover kvelden for sosialt fellesskap. Alle bes ta med noe å sette på et felles koldtbord, samt drikke til eget bruk.

Lenker til årsmelding og handlingsplan:

Årsmelding 2015

Handlingsplan 2016

Oppstart etter sommeren

Onsdagsdugnadene på Holmen starter opp igjen etter ferien den 19.august!!!

Det blir bra å komme i gjenge igjen og vi har ting å ta fatt i framover. Håper mange har anledning til å komme på første møte for å legge planer for høst- og vintersesongen.

Sommerhilsen fra Askøy Kystlag

Etter kalenderen er det på tide å sende en sommerhilsen til Kystlagets medlemmer i form av en oppsummering av lagets aktivitet siste halve året.

Onsdagsdugnad

Hver onsdag kl. 1800 samles dugnadsgjengen. Tradisjonen tro starter økten med kaffe og prating, det hender vi har noe å bite i også dersom det er pantepenger i kassen. I de mørkeste månedene kan det bli mer kaffedrikking og prating enn arbeid, men allikevel, det er alltid prosjekter å ta tak i, blant annet er verksteds fløyen brannsikret og ombord i «Saltnesvåg« er vinteren den rette tid for teknisk vedlikehold.

Etter hvert som dagene ble lenger har skøyten blitt pusset opp og klargjort mellom regnbyene. Selvsagt har robåtene blitt oljet, stelt og klar til bruk for kystlagets medlemmer som har lyst på en rotur.

Ro-led/Maritim tursti

bygg1
Materialene fraktet i land

 

11150814_10206386016559923_8644636340139423803_n
Rammen tar form
børøy
Her er det.
10422041_10206415090886763_2930200757451446352_n
Tester benkene, nesten ferdig.

For nå er prosjekt Ro-led/Maritim tursti ferdig ! Robåtene ligger klar. Gapahuken på Store Børøy er ferdig,- en standsmessig gapahuk med benker, bord og køyplasser. Ligger i en fin vik med fine landingsforhold for robåter og kajakker. Det tok to lange dager å få reist «bygget», -hardt arbeid men veldig greit. Og været var med kjekke karer. Håper flere bruker denne muligheten. Arvid brukte 3 timer og 45 minutter å ro fra Herdla til Strusshamn. Så der ligger båten,- klar til å bli rodd nord igjen!

Strusshamn barnehage på Holmen

På Holmen har det imidlertid vært stor aktivitet nå i mai. Strusshamn Barnehage var stasjonert der i to uker på dagtid, – fisket og kost seg i regn og sol, med egen båt og egne fiskeredskaper; garn, liner og teiner. Det er imponerende at barnehagen gjør dette og vi håper de kommer igjen til neste år.

Populær skute

«Saltnesvåg « er en populær skute til turer med barn og unge. Strusshamn Barnehage har vært på sjøen igjen, nå sist torsdag gikk turen fra Strusshamn til Hetlevik med en ladning og retur med de som hadde reist med buss. Så skal Kulturavdelingen leie skøyten for en tur på fjorden med funksjonshemmet ungdom. Senere på sommeren er det Kleppe Barnehage som skal en tur til sjøs.

Fredagsklubben

fredagsklubbenUten om turene med skøyten hadde Kystlaget er arrangement i Strusshamn for ca. 40 unger i Fredagsklubben,- et samarbeid med Strusshamn Kirke. Været var selvsagt med oss på en artig fredagskveld,- fra 1800 til 1930. Ungene var veldig engasjerte med å lage strikkbåter, knyte knuter og å ro. Alle var fornøyd, men det å ro var litt skummelt.

Torgdag og sommeravslutning

saltnesvåg til torget
Skøyten pyntet til Torgdag.
på torget
Humøret på topp

Og til sist, -men ikke minst. Sommeravslutning på Holmen 12.juni sammen med Kormix og venner fra Fjell kystlag ! Storveis underholdning og mye morro!! Og neste dag, 13.juni seilte «Saltnesvåg» til byen med robåter på slep og god stemning. Ved Nordnes ble robåtene bemannet og rodde i fin formasjon inn Vågen med vengebåten «Enigheden» i spissen.

Roerne våre fikk både heder og ære i ro-konkurransen som gikk av stabelen senere på dagen. Etter byturen, – Torgkveld på Holmen lørdag kveld sammen med andre kystlag. Og som kvelden før,stemningen på topp ,- topp underholdning av musiker og stand up underholdere. Godt gjennomført helg av arrangørene.

båter på torget
Noen fine robåter i torget
shanti på torget
Til venstre våre to roere som vant heder ære i ro-konkurransen og som etterpå var med å sang Shanty på scenen!

Fjordsteam

Helgen den 6. til 9.august skal «Saltnesvåg» og mannskap delta i Fjordsteam 2015 konvoi fra Bergen til Florø. Men det får vi ta mer om på neste halvårsrapport.

Til alle sammen:

GOD SOMMER !!!

Med vennlig hilsen
Askøy Kystlag
Atle

Årsmøte og -fest 2015

Årsmøte

På grunn av komplikasjoner har vi flyttet datoen for årsmøtet til 10. april. Er det noen som har saker de vil ta opp, må vi ha de i hende innen 18. mars. Papirer legges ut på denne lenken: https://drive.google.com/folderview?id=0BxODgwFQMSSffmNSSXVDYlhCNGpRNkJaYXNuZndTSW00SW5EaFpCOTM0TFRNa1JwS09jUTA&usp=sharing

 

Årsfest

Etter møtet arrangerer vi årsfest. Det blir litt servering og ikkje så lite underholdning. Mer info kommer etterhvert!