Om Askøy Kystlag

Askøy Kystlag ble stiftet i november 1992. Laget har som mål å styrke vår identitet som kystfolk, og å få barn og unge med i arbeidet for å videreføre kunnskap til nye generasjoner.

For å oppnå dette tar vi på oss forskjellige prosjekter hvor vi tar i bruk tradisjonelle arbeidsmetoder. Vi søker også å arrangere kurs og seminar for medlemmene og andre interesserte, med hovedvekt på praktisk kystkultur, i tillegg til arrangement av mer allmenngyldig art.

Vi disponerer og har ansvar for 9 tradisjonelle trebåter fra 15 til 50 fot størrelse som står til medlemmenes disposisjon.

Vi holder til på Holmen i Strusshamn, i vårt nyrestuarerte naust, med et kjempebra kaianalegg rundt. Der har vi møterom, verksted og forsamlingslokale fordelt over tre etasjer.  I tillegg har vi i 2011 bygget et tradisjonelt grindanaust som overbygg over båtstøa. Dette naustet har plass til fire båter.

kontakt:

Askøy Kystlag
v/leder, Lyngneset 4, 5302 Strusshamn

E-post: leder@askoykystlag.no

Legg igjen en kommentar