Sommerhilsen fra Askøy Kystlag 2022

Våren, særlig mai og juni, ble i overkant hektisk for Kystlaget. Men nå er vi i mål. Og det er sommerferie. Været? ja, det kommer seg helt sikkert. Garantert. At gjøremålene hopet seg opp har flere årsaker. Selvsagt at både april og mai kommer veldig fort på, slik det ofte pleier. Men også at materialer har lang leveringstid, – 6 til 7 måneders forsinkelser av leveransene. Dernest at det var så mange gode ideer som kom fram fra kompetent hold. Ideer som var veldig lette å si ja til. Men gjennomføring krever nå sitt allikevel, og det kommer jeg til.

Resultatet kan vi være stolte av. Strusshamn Gjestehamn framstår som ny, ny kai på Holmen, WiFi i Gjestehamnen og på Holmen, og ikke minst betalingssystemet GOMarina.

Men det har jo foregått noe før sluttresultatet, så la oss begynne med begynnelsen.

Covid vakter i Forum fortsatte i januar og februar. Noen av oss deltok fra Kystlaget, men opplegget krevde færre frivillige etter hvert.

Årsmøtet ble avviklet uten dramatikk. Kaj overtok etter Arvid i styret som havneansvarlig. Ellers ingen endringer. Avtroppende havnesjef mottok blomster som takk for utmerket god jobb. Årsmøtet vedtok et budsjett som kan gå til underskudd. Begrunnelsen: det er søkt om å bygge nytt grindabygg over slippen, dette kommer i tillegg til kostnadene på kaiene.

Monstadnøstet i Kleppestø. Øyvind K og Svein startet arbeidet med fundamenteringer i påsketider. Alle materialene var allerede lagret i nøstet, og Lions påtok seg arbeidet med å beise hele stabelen, -tre strøk! På grunn av plass og tørketid ble dette et langdrygt arbeid. Men all ære til de som gjorde jobben, – det ble mange økter, ofte to per dag. Men i skrivende stund er gangbroen farbar over til holmen. Kleppestø Vel starter opp med beisning av selve nøstet så snart det blir godvær noen dager.

I tillegg til samarbeid med Kleppestø Vel, er det frister å spørre Lions om å være med på å ferdigstille prosjektet. Det blir en perle for brukerne i området; et sted å gå til for barnehager, skoler og andre.

Kleppestø Ungdomsskole er et samarbeidsprosjekt med Lions. Kleppestø U og Lions har hatt et samarbeid i flere år med ta elever med på praktisk aktivitet. Per Gunnar Nyheim i Lions tok kontakt med undertegnede om vi kunne lage noe sammen. Etter møte med skolen, laget vi et program som ble godt mottatt. Dermed var vi i gang uken før påske. Kystlaget har stilt opp med mange hjelpere hver gang, det samme har Lions. 11 elever har fått være med på fisking med forskjellig redskap. De har vært i småbåter og med Saltnesvåg og de har spist fiskesuppe og stekt fisk med god appetitt.

Både våre og Ungdomsskolens ambisjoner har ikke helt samsvart elevens behov, har vi tenkt. Men på en oppsummering siste dag var det ingen av elevene som ville ha endringer i opplegget. Dette var første gang, så med litt justeringer og mindre gruppe, kan vi få til noe som er mer tjenlig for samfunnet enn det går an å sette tall på i et budsjett.

Saltnesvåg har fått nytt bad og toalett. Frank Robert og Oddvar hadde sikkert ikke tenkt at arbeidet skulle bli så omfattende da de satte i gang. Det er ikke helt ferdig, men har allerede så fint at besøket vil bli en fullkommen nytelse. Utenom Kleppestø U prosjektet har båten blitt brukt bare til småturer og til arbeidsbåt under kaibyggingen.

Robåtene, Tjalk og Silden har vært klare til bruk siden slutten av april.

Fredagsklubben i Strusshamn Kirke hadde uteaktivitet fredag 2.mai. Nesten 50 barn fikk øve seg på ro med oselvere. 3 båter var på vannet med Jorunn, Kaj og Øyvind som veileder. Gunnvor og Ole Christian organiserte på landsiden. Barna fikk en god opplevelse og tilbakemeldingen fra Kirken var overstrømmende. Velordnet gjeng!

Flyktningkontoret og Lions hadde avslutning for vinterens- og vårens svømmeundervisning i Askøyhallen. Temperatur på vannet i Strusshamn var litt lavere enn i bassenget, men noen av oss kom oss i vannet, temperaturen til tross. Presidenten i Lions (påtroppende) og leder i Kystlaget var først vannet. Deretter flere barn, og noen foreldre. Litt kjølig, men ikke iskaldt. Fisketur med Silden og Saltnesvåg var populært, selv om fangsten var dårlig. På kaien ble det servert lapper, Hot Dog og verdens beste fiskesuppe. Veldig kjekk ettermiddag.

Ny slipp med slippvogn har kommet på plass. Og hvis søknaden går gjennom, blir Grindabygget bygd over slippen, – og litt til. Da kan vi oppbevare og vise fram våre klinkbygde båter. Og dermed kan vi, for vår del, oppfylle UNESCO sine krav for at den byggetradisjonen med klinkbygde båter, har kommet på Verdensarv listen.

GoMarina ble foreslått i forbindelse med både en og flere problembåter som legger seg Gjestehavnen uten å gjøre ordentlig opp for seg. Jan Werner behersker det meste av data og datateknisk. Han overbeviste oss om at dette var mulig å få til, og påtok seg å sørge for at systemet kom på plass, – sammen med Sverre. Vedtaket ble gjort kjapt, – beslutningsprosessen kan ha kort vei i Kystlaget.

Til overmål fikk han, godt hjulpet av Trond i Sjoddien, ordnet WiFi i havnen og på Holmen. Dermed ble resultatet, som nevnt innledningsvis: nye kaier, GoMarina og WiFi i hele havnen.

Initiativ er viktig, og som det kan sies om kystlagsfolk, de er «Individualister i flokk». Og på det praktiske er det mange kompetente personer i Kystlaget. Det er viktig og nødvendig at de tar ansvar og setter i gang. Og det gjør de. Men noen ganger er det ikke nok at de gamle er eldst. Derfor er det veldig gledelig med initiativet på det mange av oss ikke er helt oppdatert på, kommer fra kompetent ansvarlig hold. Ellers kunne GoMarina og WiFi lett blitt med snakket en stund til.

Torgdagen 11. juni ble en god dag i byen. Askøy Kystlag stilte med Saltnesvåg, Silden, Tjalk og to robåter. Alle varer vi brakte til torgs ble solgt:40 krabber, 105 seikaker og 120 nubbesild.

Fra venstre: Inge mottar pris for best restaurerte båt. Richard og Kaj er vinnere av rokonkurransen. «Tjalk» innerst i Torget. Salg fra Saltnesvåg.

I konkurransene gjorde Askøy Kystlag rent bord, – nesten. Seier i rokonkurranse, Kaj og Richard vant med god margin. I konkurransen for best restaurerte båt, ble Kystlaget sin seilgavl, »Tjalk», kåret som verdig vinner. Det er Inge som har vert bas for restaureringen.

Torgkveld på Holmen etter torgdagen. Hyggelig kveldsstund!

«Blest i Vest» og Midsommerfesten ble en suksess. Været sørget for endring i planene. Men mellom regnbyene og vindrosene, (Blest i Vest), ble pianokonserten gjennomført med stil. Publikum på kaien og i teltet hadde en fin stund. Einar Svendsen m/venner fortsatte etter pianokonserten, – god musikk og god stemning.

Akvarium med fisk og båter. Pianokonsert på Holmen. Stor aktivitet på sjøen. Kaptein Melketann.

Lørdag full rulle: fisk og akvarium, båtbygging, Kaptein Melketann sin sjørøverskute, salg fra Kafeen i 2.etasje og turer med Silden.

Lørdag kveld: konsert med «Feststemt» og Einar og Kjartan. Seilerne koste seg inne etter en kald dag på sjøen. De litt eldre satt ute.

Siste dugnad på denne siden av sommeren var 22. juli.

En jobb med Saltnesvåg 28. juni/12.juli.

Møtes igjen i august, en onsdag etter skolen har startet opp igjen. I mellomtiden er det Fjordsteam i Bergen 4. til 7. august. Saltnesvåg ligger i byen!

God Sommer!!!

Beste hilsen

Askøy Kystlag

Atle

Innkalling til Årsmøte 2022

Årsmøte for Askøy Kystlag 2022

Fredag 25.03.2022 kl. 18.00 i Kystbua på Holmen.

Saksliste:

 1. Konstituering av årsmøte.
 • Godkjenning av innkalling og saksliste.
 • Valg av møteleder og referent.
 • Valg av to protokollunderskrivere.
 1. Godkjenning av årsmelding og handlingsplan.
 • Årsmelding for 2021. Vedlagt
 • Handlingsplan for 2022. Vedlagt
 1. Eventuelt innkomne forslag til endringer i vedtekter og årsmøtesaker.
 2. Regnskap og budsjett.
 • Regnskap for 2021. Regnskapet legges fram på årsmøtet.
 • Budsjett for 2022. Budsjettet legges fram på årsmøtet.
 1. Valg. Forslag fra valgkomiteen legges fram på årsmøtet.
 • Valg av leder
 • Valg av styremedlemmer på valg og varamedlemmer.
 • Valg av medlemmer på valg til arrangementskomitéen og havnekomiteen.
 • Valg av revisor på valg.

Godkjenning av valgkomite´

 • Komiteen velges etter forslag fra styret.

Etter årsmøtet, ca kl 1900, ønsker kystlaget velkommen til rekebord, og kanskje noe mere, – og til hyggelig samvær med kulturelle innslag. Drikken må enhver ta med som de ønsker selv.

Julehilsen 2021 fra Askøy Kystlag

Det nærmer seg jul igjen, – nok et år med unntakstilstand. Siste året har svinget fra dårlig til bra og til verre. Vanskelig å følge med på alle direktiver og anbefalinger. Noen ganger er også sunn fornuft en god regel har vi tenkt i Kystlaget. Derfor har vi valgt å ha våre faste dugnaden på onsdagen gjennom hele året, med god avstand, for folkehelsens skyld.

Aktiviteten i laget blir ikke så godt synlig når det ikke er mulig å ha arrangementer som Sommerfest, Tall Ship Races og annet som ruver litt. Heller ikke ordinert Årsmøte kunne avholdes, men valg av styre og tillitsvalgte er gjennomført. Men antallet dugnadstimer er høyt, og aktiviteten variert. Spennvidden i arbeidet er fra restaurering av seil-gavlbåten Tjalk, til intervju og film for å sikre verdifull informasjon og lokal historie, til Ung sommer og Flyktningetjenesten, til tilrettelegging av tilkomst- og rømningsvei, til vanlige driften av Gjestehavna, og til klargjøring av båtene til sommerbruk, og ikke minst pågående prosjekter med båter og motorer. Kontrakter og søknader skal også følges opp. Kystlaget deltar også i Korona-teamet til Askøy kommune. Vaksineringen i Forum begynte i april -21 og vil fortsette til påske -22, og kanskje lenger. Hvem vet. Svein, som har en finger med i det meste som foregår i laget, og Haldis er gode bidragsytere i denne jobben. Sammen med noen av oss andre er det et godt bidrag til kassen og til nytte og gavn for Covid – 19 vaksineringen i Askøy.

Arbeidsbåten vår, Saltnesvåg, har vert god å ha når noe skal flytter og løftes, men har ikke brukt til turer annet enn på Torgdagparaden, eller konvoien som det burde hete på sjøen, og senere på sommeren posisjonerte Saltnesvåg seg i eskorteringen av Statsrådens inn til Strusshamn. Sverre løfter det elektriske anlegget på båten opp til god standard, og et prosjekt pågår med å oppgradere baderom og toalett opp til dagens krav. I mai ble båten løftet på land med kran på Bakervågsneset. Litt imponerende å se. Vanlig dokkingsarbeid; rengjøring, skiftet sink, polerte propell, ny hyletetning og bunnsmøring.

Rotur med Flyktninghjelpen.
I Bakervågen , løftet opp og satt pent på plass.

Fjorårets Julebrev ble avsluttet med at ro-gavlen Tjalk ville bli neste prosjekt. Like etter nyttår var arbeidet i gang med stor entusiasme. Båten var i ganske god stand, men utfordringer i stevnen og akterspeilet som har krevd kreative løsninger. Prosjektet har blitt styrt av Inge i hele perioden i hallen på Småskjæret, senere også med rigging og til sying av en kledelig presenning til en vakker båt. Men han har hatt med seg mange gode hjelpere hele veien. For det har ikke vært et enmannsprosjekt, hele 550 arbeidstimer er dokumentert da båten ble presentert for sponsoren, Ildssjelfondet.

Sammen med robåtene og Silden har Tjalk pyntet opp havnen i Strusshamn. I sommer har båtene vært brukt ganske mye av både barnehagen, av Jeger- og Fiskeforeningens barne- og ungdomsavdeling, av Flyktningetjenesten og av Ung sommer. Kystlaget hadde et opplegg over to uker for Ung Sommer. Det ble ikke akkurat hva vi hadde sett for oss, men ukene ble et fint opphold for mange. Sumerer vi våre inntrykk av aktiviteten på sjøen i sommer, ser vi at det er et skrikende behov for ro-kunnskap og båtvett. Det ar alltid vært et pre for Kystlaget å drive ro-opplæring. Det har også vært en forutsetning for finansieringen av noen av prosjektene til Kystlaget, og vi arbeider stadig med saken.

Samarbeid med andre lag og organisasjoner kan vær rette veien for å få flere barn og unge til å delta på sjøaktiviteter. Samarbeid med Lions er på trappene, og går ut på praktisk sjørelatert arbeid/undervisning. Med Askøy Jeger- og Fiskeforening går den foreløpige uformelle kontakt ut på at ungdomsavdelingen bruker området på Holmen til fisking og båtvett, og at de kan bruke Kystbua til møter.

Nøstet i midt på bildet den gang Kleppestø var idyll.
«Ny» Strandebarmer

Denne båten ovenfor skal være tilgjengelig for brukere av Mongstad-nøstet i Kleppestø. En solid Strandebarmer, nå nyoppusset.

Langtidsleiekontrakt er inngått mellom Kystlaget og Askøy Kommune som gjelder leie av Mongstadnøstet og disponering av arealet rundt. Vårt bidrag er å legge til rette for at området skal være tilgjengelig for nærmiljøet, der også båt skal være tilgjengelig for barnehager og skoler. Kystlaget skal samarbeide med Kleppestø Vel i første omgang med opparbeiding av tilkomst og kai. Lions Club Askøy har også meldt at de ønsker å bidra på dette prosjektet.

Material er allerede på plass i nøstet. Fraktet med Saltnesvåg og båret under tak av Kleppestø Vel.

Rømningsvei langs Granen er lagt ut ved god hjelp av Kystlaget. Leverandøren, Florvåg Mekaniske, forankret de solide flytebryggene i posisjon. Veien videre opp på trygg grunn har Audun og Konrad tatt ansvar for. De samme karene har, sammen med Sjoddien, planlagt at ny gangveien langs Møllehuset. Dermed blir det gjennomgang fra Gjestehavnen helt opp til parkeringsplassen ut å gå langs hovedveien. Planene er klare og material er innkjøpt og på plass.

Innkjøp for planlagte prosjekter er allerede gjort. Det gjelder plank til utbedring av kaiene på nord- og vestsiden av holmen, og bordkledning til sørsiden av Granen. Og som nevnt ovenfor, til nøstet i Kleppestø og til gangvei langs Møllehuset.

Nå har filmen om «Silden» hatt premiere. Bygdelaget på Nordre Haugland viste filmen på bygdefest der også de som reddet båten fra å havne på St.Hans bålet, Askøystrilane, underholdt. Filmen er også vist i menighetshuset på Herdla. Neste planlagte visning er 7.mars i Strusshamn Kirke. Og senere kommer den nok også på YouTube.

Nye filmprosjekter på arbeidsplanen er gjenskaping av landnotkast med en over hundrede år gammel notbåten fra øya Kalven utenfor Skråmestø. Og å lage en fortellingen i ord, bilder og film om en levevei som kanskje er glemt, nemlig den allsidige bruken og betydningen av båter som JOM og andre færinger i samfiske med større fartøyer.


Motoren er montert i overnevnte J.O.M. (forbokstavene til eierne: Joakim, Olai og Martin) Det er bare finpussing igjen så kan den sjøsettes, men det blir ikke før til våren. Mange timer er brukt på denne smykket av en båt, og mye linolje! Hovedansvaret for dette prosjektet og de med flest arbeidstimer på prosjektet er Ole Christian og Oddmund, pluss flere gode bidragsytere, deriblant motormekanikeren Inge. Så langt har det gått med ca 500 arbeidstimer på prosjektet. Da er ikke timene med tankearbeid medregnet. Motoren, en 3 hk FM, har også kostet mye hodebry, men ingen flere grå hår. Et godt tegn.

Prosjektarbeidet skal summeres og presenteres som dokumentasjon for sponsoren til prosjektet, som er Kulturminnefondet og UNI Stiftelsen.

Neste motor som også er klar for montering i båt, bensinmotoren 24 – 32 Marna. Mindre hodebry har det ikke vært med denne bensineren. Ikke bare bensin, men magnet og tenning har fått Aksel til å drømme om motoren. Men nå er den klar til montering i et spennende prosjekt.

Klinkbåttradisjonen er nå på UNESCO sin verneplan, det ble vedtatt 14. desember 2021! Vi har 10 slike båter i vårt eie, og det er nok foreløpig. Kystlaget kan ikke ta på seg flere prosjekter uten at det går ut over det vi har av båter og andre verdier. Det blir viktig nå å følge opp UNESCO verneplan med å verne de vi har i vår varetekt.

Julesild med Dugnadsgjengen den 8. desember, ble årets avslutning på et fint år for Askøy Kystlag. Og til overmål fikk vi ha Julebord helgen før, akkurat før siste frist.

Kjære lesere, aktive og passive, støttespillere og kystlagvenner!

God Jul

Godt Nytt År!

Beste hilsen

Askøy Kystlag

Atle, leder.

Julehilsen 2020 fra Askøy Kystlag

Det er ikke til å unngå å nevne at koronaen har satt sine spor også i Askøy Kystlag. Aktiviteten i laget har gått på en måte. Og dugnadene på onsdagene har gått sin gang, i spredt orden selvsagt, med noe færre deltagere enn i normalår. Planlagte aktiviteter er avlyst en etter en, det første var Landsstevne til Forbundet Kysten i Bergen, det siste vi måtte gi opp var årets julebord og julesilden. Etter ferien, da vi optimister nesten hadde avskrevet hele Koronaen, var fortsatt planene for høstparten klare. Og det begynte bra, med tur til «Kalven» for å sikre oss kystkulturminner. Mer om dette senere.

Skattejakt på «Kalven» Askøy Kystlag

Du kan følge skattejakten på lenken over. Og når du først er inne på Askøy Kystlag sine hjemmesider, eller Facebooksiden, kan du finne mange bilder og filmer. Har du noe som kan deles på våre hjemmesider er du hjertelig velkommen til det.

Tross begrensninger i all aktivitet har Askøy Kystlag nok å arbeide med av planer, prosjekter og daglig aktivitet:

Dugnadene startet 26. august. Det har vert godt å ha et sted å møtes en gang i uken i hvert fall, ta en kopp kaffe sammen, en god prat og litt jobbing. Siste dugnad før jul var 9. desember, – alle friske og raske.

Robåtene har vært brukt ganske mye. Barnehagen har enerett på den nye båten, men er alltid ute med to båter samtidig for å sikre værandre. Planen i høst var å drive ro opplæring for barn og ungdom, – det var en av aktivitetene som ble avlyst. Men Kystlaget har hatt en utlånsavtale med Biblioteket. Ordningen har fungert bra, og vil fortsette i en eller annen form.

Monstadnøstet i Kleppestø er overtatt av Kommunen. Kystlaget er i beit for lagringsplass til robåtene. Og av den grunn kontaktet vi Kulturavdelingen for å få en leieavtale. OK, det kunne kommunen være interessert i dersom vi ville være med på lage nøstet og arealet rundt tilgjengelig for allmuen, med utleie av båter og kanoer. Svein og Ole-Cristian la fram forslag for oppgradering av arealet rundt nøstet, og foreslo å tilby Florvåg- og Kleppestø barnehager, Askøy Røde Kors og Redningsselskapet til å være faste brukere av området. Det kom gode tilbakemeldinger på dette forslaget fra administrasjonen. Avtale er ikke undertegnet, men vi håper på det beste. Da er det et prosjekt for neste år,- og vel så det. (To av robåtene har vi imidlertid fått lagre i nøstet fram til våren.)

Nøstet
Et av de første i Kleppestø
Flo sjø

Notbåt fra Kalven er neste prosjekt der vi skal dokumentere kystkulturhistorie fra Askøy. Kystlaget har fått båten fra dødsboet på øye Kalven utenfor Skråmestø. Den er nå lagret i Prestenaustet på Herdla, og videre planer er å få båten autentisk og i brukbar stand til å bruke i en film der det vises et landnotkast i kastevågen på Kalven. To gutter som den gang for 60 år siden var med på landnotfiske med denne båten skal være med å gjøre seansen autentisk. Båten skal også være en del av utstilling på museet på Herdla et halvt års tid. Hva vi gjør med båten i framtiden er usikkert, men den må ikke bli stuet vekk på et lager. Er det noen som har et egnet sted å tilby?

Filmen om Silden er fortsatt under redigering, – den er snart ferdig, og vi gleder oss. Men filmen om filmen av Silden ligger på Askøy Kystlag sine hjemmesider. Klikk deg inn på siden,- det er en artig film.

Motorene står nå på rekke og rad til utstillingi «motorhuset» på Holmen. (Også kalt Stureterminalen etter han som har bygget huset.) Siste tilskudd er FM bensinmotor som nå rusler og går etter mye arbeid. En 24-32 Marna bensinmotor er nesten klar til start. Da er motorene til to av restaureringsprosjektene klar til installering.

Det er prosjektene loddebåt og seksæringen JOM disse motorene er beregnet for.

Inge og Konrad med FM en.

Saltnesvåg og Silden har stort sett lagt til kai denne høsten. Børge tok båten til Hetlevik og fikk sauset dekket inn med mange strøk. Det samme med Saltnesvåg, den noen gode strøk med Øyvind sin blanding. Det er ellers utført en del vedlikehold på skøyten, på elektrikersiden ved Sverre og trearbeid ved Audun.

Prosjektet JOM går fram i det tempo som trenges for en så gammel båt. Oddmund og Ole-Christian styrer prosjektet slik at det kommer sikkert i havn. JOM, motorisert oselvar, er på listen av kulturminner på Askøy, dens status som kulturminne har betegnelsen «svært høy». G/B Silden på samme listen har betegnelsen «høy». Så vi har et ansvar forran oss. I tillegg regner vi med at den gamle notbåten fra Kalven kan komme på samme liste, når vi får laget dokumentasjon for kulturverdien av båten.

Fortøyningsgroper i Strusshamn er et unikt kulturminne vi også vil stedfeste og få inn i Kulturminneplanen. Disse fortøyningspunktene må sees i forbindelse med Strusshamn som karantenehamn.

I fortøyningsgropene det ble satt solide stokker.

Kjøp av gavlbåten H-184-H er neste prosjekt. Det er en gavlbåt på 27 fot med rigg og seil, uten motor. Som fiskerinummeret viser har den vært hjemmehørende i gamle Herdla kommune. Inge B har ordnet plass i hallen på Småskjæret i Florvåg. Det utløste at Ole-Christian kunne sette i gang å arrangere transport og formidlet kjøpet. Og nå i ettermiddag, den 20.desember kl 1700, er båten under tak på Småskjæret! Planen for båten er å kunne seile i frisk seilas på fjorden, men først; litt vøling før den er sjøklar! Takker Trond for tipset.

H-184-H

M/S Alfen: mange askøyværinger har sett resturantbåten Alfen på Aker Brygge. Båten som for mange nærmest var legendarisk, som trafikkerte mellom Bergen og søre Askøy. En begeistret tanke slo ned i en askøymann da han promenerte langs sjøkanten på Aker Brygge: hva om noen kan redde Alfen fra denne tilværelsene,- få den tilbake til Askøy? Fantastisk om noen entusiaster der ute gjør tanken til handling.

Alfen i Kleppestø

Ellers; – det er på sin plass å tenke tilbake på 30. januar i år da Askøy Kystlag mottok kulturprisen «Kipekjerringa» for 2019, -heldig for oss som fikk ha publikum i salen!

TIL DERE ALLE,

GOD JUL OG RIKTIG GODT NYTT ÅR

Beste hilsen

Askøy Kystlag

Atle Grindheim

Leder

Skattejakt på «Kalven»

Kystlagets skattejakt på øyen «Kalven» 25. august. En visuell bilde og videofortelling om hvordan vi opplevde denne dagen, med et fantastisk vær. Vi fikk med oss en helt spesiell robåt, med en interessant historie. Den har midlertidig fått plass i «Prestenaustet» på Herdla. Vi har allerede gjort avtale om intervju, med noen gamle som hadde sitt arbeid ombord i slike båter. Så det kommer nok mer om dette!

Tall Ships Races Strusshamn 2019

Tall Ship Races, – stor dugnad og fest, takka være godt samarbeid mellom Strusshamn kultursenter – Sjoddien, som arrangør, og Askøy Kystlag, som stod for den praktiske gjennomføringa i Gjestehavna og på Holmen. Folk kom for å oppleve stemningen i Strusshamn med skuter og folkeliv. Folkeliv ble det virkelig. Holmen var full av folk!

Askøystrilane – Gamal Tid

Øyvind Kristiansen og dugnadsgjengen har laga ein musikkvideo til Askøystrilane sin sang «Gamal Tid». Her får du sjå mykje av det som Askøy Kystlag held på med, samtidig som du får fin musikk!

Årsmøte i Askøy Kystlag blir utsatt

Til alle medlemmer,

Årsmøte i Askøy Kystlag blir utsatt på ubestemt tid på grunn av Korona situasjonen.

Ny innkalling kommer når bildet har endret seg til det bedre.


Beste hilsen
Askøy Kystlag
Atle Grindheim
leder