Sommerhilsen fra Askøy Kystlag 2024


Ikke monumentale byggeprosjekter å vise til denne gangen. Rydding og vedlikehold har vert den store aktiviteten gjennom vinteren og våren. Helt nødvendig, og veldig tidkrevende. Som alle vet, når påsken er over kommer våren veldig fort i forhold til alle våre planer. Det gjelder også for Kystlaget. Men vi kom i mål! Om vi ser litt stort på det da.
Det er kjekt å oppleve at gangveien rundt Holmen er oppdaget av publikum. Mange flere bruker Holmen som turområde. Ønsket er at området skal gi gode opplevelser. Kan man få til en opplevelsespark? Ikke bare på Holmen, men også i hele Strusshamn havneområde? Bygningene til Kystlaget er åpne for alle, med museale maritime gjenstander og båter. Den delen er mest interessant for et voksent publikum. En annen naturlig og viktig aktivitet i Strusshamn, er å mate endene i havnen. Det er mest for de minste. Hva kan vi få til for eldre grupper? Noe med kunst, opplevelse og opplevelseskunst til glede for alle? Jeg inviterer til innspill.

Prosjekter

Silden har gjennomgått et omfattende vedlikehold. Båten har stått i Viksundbygget siden oktober, og mestedelen av tiden har 4-6 personer jobbet dugnader hver uke, tirsdag og torsdag. I slutten av mai ble den sjøsatt. Planen er å ha en «vintergarasje» til båten. Forhåpentligvis vil det medvirke til at det blir mange år til neste krafttak.

Verkstedet er forvandlet. Fra å være et overfylt «lager» med kjekt å ha ting, som kanskje kommer til nytte en dag, til velordnet verksted med reoler og verktøy i ordnete former. Inge og Odd har vært egenrådige mestere for forvandlingen.

Kystbua, huset på Holmen, har fått fem nye vinder. Samme gamle stil, men isolasjonsglass etter dagens standard. Jobben med de gamle tømmerveggene er krevende både på tid og arbeid, men Kjell og gjengen hans har fått det til på utmerket måte. Målet var også å vaske og male østveggen før teltet kom opp. Det gikk, selv om, som nevnt, våren kom fort.

Monstadnøstet i Kleppestø. Etter påske ble veien fra Essoen ned til gangbroen ferdigstilt. Videre jobb og bruk tar vi opp i dialog med Kleppestø vel og kommunen. Men det står benker og bord på kaien som er til fri benyttelse for beboerne i Kleppestø. Litt vedlikehold på selve nøstet. Men det er overkommelig, verre er det med å sikre kaien.

Ny vei til Monstanøste
Festlig lag på Holmen en junidag. 
Skøyten bunnsmurt

Notbåt fra Kalven ble flyttet fra Prestenøstet på Herdla til nyrestaurert sjøhus på Fauskanger. Der skal den få stå i minst ti år, etter avtale med nøsteeieren. Båten med utstyr er identisk med slik den var da den ble brukt til landnotfiske for ca 100 år siden. Den er gjennomsauset med tjære, – konservert for uoverskuelig framtid.


For barn og unge

Jamaskøy hadde arrangementer helgen 19. til 21 april i fargeriet. I den sammenheng arrangerte Kystlaget familiedag på Holmen med kafe og diverse aktiviteter for barn. Jamaskøy er en ny samarbeidspartner som vi kanskje ser mere til.
Strusshamn barnehage har maritim temauker fire uker i mai og juni. Da er det Holmen og Kystbua som er arena tre til fire dager i uken. Veldig bra. Andre skoler eller barnehager kan ha samme behovet.

Samarbeid med Kleppestø U 8.klasse har fortsatt også denne våre. Sammen med Askøy Lions Club tar vi elevene med på praktisk aktiviteter med fisking, roing, knuter, matlaging som aktiviteter. I vår har elevene fått mye fisk, og de har tilberedt, spist og tatt med hjem! Stor fin pale, – småsei.

Midsommerfest 22.juni. Kulturavdelingen byr opp til fest i Strusshamn og selvsagt tar Kystlaget seg av aktiviteter på Holmen og ellers aktiviteter på sjøen.

Museumsbesøk med Tjalk på Sandvik- Notbåten tar snar- På plass i nøstet
Kleppestø U flaket. vei til Fauskanger. I Fauskangerpollen.

Museumsbesøk med KLUS
Tjalk på Sandvikflaket.
Notbåten tar snarvei til Fauskanger.
På plass i nøstet i Fauskangerpollen

Temakvelder / Møter

Filmkveld i Kystbua: filmer om kystkultur, gamle og nye filmer. Litt vansker med å vise de aller nyeste filmene som Øyvind har laget, men det bli vist en flere gode filmer fra «før i tiden».

Årsmøte avholdt i midten av mars. Styret tok gjenvalg. Noen få endring i komiteene og varamenn til styret.
Seilkurs med gavlbåter. Bergen Kystlag inviterte til seilkurs med gavlbåter. Og Tjalk med mannskap på 6-7 var med. Litt spesielt dette med gavlbåter. Kjekt å ha et samarbeid med Bergen Kystlag og god tilbakemelding fra deltagerne.

Torgdag den 15.juni ble en av de bedre. Saltnesvåg, Silden og Tjalk pluss en robåt var med på byturen. Foruten lastet med Striler og varer å selge, var Saltnesvåg heldig å ha med gammeldansorkester. God stemning på morgenkvisten. Jevnt godt salg gjennom hele dagen, og alle varer ble solgt.

Noe skuffende at ikke vår båt vant ro-konkurransen denne gang. Trøsten er at det var en båt fra Bekkeneset som vant.

Det må også nevnes at tre av styremedlemmene i Torgdagstyret er fra Askøy Kystlag.

Torgkveld på Holmen etter Torgdagen er tradisjon. Veldig hyggelig kveld med reker og grillmat. Selvsagt musikk og sang.

Godt salg på Torget. Vi solgte nubbesild, krabbeklør, seikaker og -burgere
Hyggelig Torgkveld etter byturen

Midsommerfest i Strusshamn ble en susses. All ære til Sjoddien og Kulturavdelingen for regien og gjennomføringen. Hele Strusshamn havneområde ble benyttet til aktivitet. Men på toppen av det hele; det var fantastisk å se Granen tatt i bruk slik måte!
Kystlaget bidro med kafe, akvariedam, båtspikring, robåter og selvsagt sjørøverskute som ferget folk over til og fra Viksundtomten.

Sjørøverskuten Tjalk i fergefart. Gullpenger som betaling
Vestgar kom fra byen via Kleppestø, pluss en tur/retur Kleppestø og retur til byen.
Toradere i grindanøstet.

Planer

Først og fremst ferie planer. Men det er søkt om å ligge ut flytebrygger over de to grunne partiene på sør- og vestsiden. Dette skjer ikke umiddelbart siden det også koster penger. Det samme gjelder på østsiden der robåtene ligger. Bryggene her er smale og dermed ustabile. Burde vært standardbredde og i betong. Å male Kystbua er også en plan. Har begynt, østveggen er ferdig både vasket og malt. Men altså, – først ferie. (Bortsett fra noen av oss som tar en tørn som havnevakt i Gjestehavnen.)
Vel blåst alle i dugnadsgjengen!

Helt til slutt må jeg formidle en forespørsel fra Forbundet Kysten. Forbundet ber Askøy Kystlag vurdere om de kan være kandidat til å arrangere Landsstevne for Forbundet Kysten i 2026.
Det innebærer at andre også kan være spurt. Dette er et stort arrangement som går fra torsdag til søndag i slutten av juli – 2026. Mange må involveres for å dra et slikt arrangement i land. Først og fremst må Havna AS, Sjoddien, kulturavdelingen og Askøy kommune gi sin velsigning. Det må samarbeides med Motorbåtforeningen og eier av Viksundtomten, og det må inviteres med andre lag og organisasjoner. Og har vi plass nok? Tilbakemelding til forbundet i slutten av august. Som Øyvind sa da saken ble lufter i en engere forsamling:» Dette må vi sove på». Ja, gjør det.
Vi møtes igjen onsdagen etter skoleferien er over.

God sommer!!!
Beste hilsen
Askøy Kystlag
Atle Grindheim
Leder

Legg igjen en kommentar