Årsmøte 2024

Askøy Kystlag

Fredag  15.03.2024 kl. 18.00 i Kystbua på Holmen.

Saksliste :

 1. Konstituering av årsmøte.
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
 3. Valg av møteleder og referent.
 4. Valg av to protokollunderskrivere.
 5. Valg av tellekorps.
 6. Godkjenning av årsmelding og handlingsplan.
 7. Årsmelding for 2023.  Gjennomgang.
 8. Handlingsplan for 2024. Gjennomgang.
 9. Regnskap og budsjett.
 10. Regnskap for 2023. Regnskapet legges fram på årsmøtet.
 11. Budsjett for 2024. Budsjettet legges fram på årsmøtet.
 12. Eventuelt innkomne forslag til endringer i vedtekter og årsmøtesaker.
 13. Valg. Forslag fra valgkomiteen legges fram på årsmøtet.
 14. Valg av leder
 15. Valg av styremedlemmer på valg og varamedlemmer.
 16. Valg av medlemmer på valg til arrangementskomitéen og havnekomiteen.
 17. Valg av revisor på valg.

Godkjenning av valgkomitè

 • Velges etter forslag fra styret.

Etter årsmøtet inviterer vi deltakerne, og medlemmer for øvrig, til hyggelig samvær. Ca kl 1900. Det serveres reker, – men drikke må enhver ta med etter eget ønske. Kanskje blir det musikalske innslag, og/eller annen underholdning.

For styret:

Atle Grindheim

Julehilsen fra Askøy Kystlag 2023

Når vi minnes sommeren 2023, er det nok ikke juliværet vi først vil trekke fram.  Et mulig unntak kan være de 40 unge tyske tenåringer, som hadde 14 dager sommerleir på Skotneset. I medvind og regnet i ryggen fraktet Kystlagets skøyte «Saltnesvåg» hele lasset med varer og utstyr for to uker, pluss 12 av ungdommene som heller ville være med skøyten enn gå stien fra Davanger til Skotnes. På returen – fjorten dager senere – møter vi en blek, men glad gjeng. De var ikke i stemning for å reise hjem. Men oppdraget vårt var å laste om bord kosebamser og annet utstyr, pluss 12 av ungdommene, og deretter sette kursen mot Strusshamn.

Denne gange var vinden ikke med oss, –  men rett imot,- og med kaldt regn. I fire manns lugaren framme på skøyten, eller ruffen som det heter, var det intimt hyggelig for tolv ungdommer.  Verre for oss andre som måtte sikre at bamser, påhengsmotorer og annet nødvendig utstyr holdt seg noenlunde tørt under presenninger på dekk. Buss med tysk registreringsnummer står klar i Strusshamn for å kjøre utstyr og ungdommer om bord i Danskebåten og videre hjem. Med gode minner fra sommeren på Askøy.                              Den allestedsnærværende Viggo Løchen ordnet det slik at vi fikk være med på dette oppdraget i juli.  

Noen er ivrig på å komme i gang med universell gangvei rundt holmen på vestsiden mens det ennå er noenlunde varmt i sjøen, og det er gunstig lavvann. Men ferie er ferie, selv for frivillig arbeid.  Som planlagt kom vi i gang noenlunde da skolene startet på høstens semester. Innsatsen var stor etter ferien.  Dyktige håndverkere, stor dugnadsinnsats og fint vær gjør susen. Så kort fortalt; med mange dugnader og gode folk er universell tilkomst til hele Holmen en virkelighet.

                    

Ferdig arbeid, – vakkert!   Bak den fine fasaden ligger et solid grunnarbeid,

                     Planlagt av Audun og Frank Robert, og god hjelp av dugnadsgjengen

Samtidig med tilkomstveien er det satt i gang et annet interessant prosjekt. Inge B. kastet fram en tanke om å bygge en smie. Jo, en smie bør et kystlag ha. Et kjapt styremøte på kaihjørnet, og vedtaket om bygging av smie ble klubbet gjennom. Bygget er et grindabygg, og da er det selvsagt at fagmannen Audun tar styringen. Godt hjulpet av Inge og Konrad.                                 Det endelige resultatet er et praktbygg. I stil med de andre grindabyggene.

Et flott bygg,- bygget i grindabygg tradisjon.         Solide betongheller sponset av NOBI

Et flott bygg,- bygget i grindabygg tradisjon.
Solide betongheller sponset av NOBI

Tanken med smien er å ha et tilgjengelig og aktivt museum, – en «Vern ved bruk» tanke.

Kystlaget har andre aktiviteter enn å bygge. For det er ikke et mål å bygge inn hele Holmen. Av flere gode grunner er det naturlig å stoppe for en stund, ikke minst for å ha kapasitet til å ta vare på det vi har, — både båter og bygninger. (Dessuten skal det skiftes 5 vinduer i Kystbua, pluss noe kledning på sørveggen.)

Jo, vi er heldig. Det er mange andre gjøremål å ta tak i. Også aktiviteter som går på immaterielle verdier/aktiviteter.

I slutten av august fikk vi gjennomført et notkast, landnotkast, som har vært skjøvet i tid flere ganger. Dette ble profesjonelt filmet for dokumentasjon inn i framtiden. Elever fra Fauskanger Ungdomsskole var med på prosjektet. Også barnehagen på Fauskanger var engasjerte hjelpere. Men fangst ble det ikke, – et bomkast, som det heter. Men en artig opplevelse.

Noten blir dradd inn med håndmakt.   
Ivrige hjelpere på land.

 Sammen med Lions har Kystlaget fortsatt prosjektet med Kleppestø Ungdomsskole. Fem dager med fiske og annen aktivitet i september og oktober. Vi har landet på at gruppe for 8 elever er best for alle. Vi har funnet en fiskeplass der fisken biter. Pale, eller småseien biter når vi klarer å ligge på den knappe skallen midt i strømmen og vinden. Når det biter, opptil 5-6 fisker på harpen samtidig, er det en opplevelse for den som fisker for første gang. Flere av elevene tok fisk med hjem, enten for å selge til bestemoren, eller rett og slett med hjem til middag. Ungdomsskolen, Lions og Kystlaget er enige om å fortsette tiltaket til våren.

                                                      

Fiskerne er fornøyd med dagens fangst.   
            Inne i garnet skimtes berggylt og krabbe

Ask mannskor og Anita Heggholmen m/orkesteret »De mann», arrangerte  Kleppevik konsert i Fargeriet. De mente det var naturlig å spørre Kystlaget om å ta ansvar for serveringen.   

Fullt hus i Fargeriet og god stemning

Lefsebaking har blitt en populær aktivitet i Kystlaget. I god margin før jul ble det bakt store stabler med tynne lefser. Om de fortsetter, skal de få bilde med neste gang J

Silden ble tatt inn i «Viksundbygget» for utbedring av lekkasjer og annet omfattende vedlikehold. En god gjeng jobber med å sikre båten for framtiden. Hver tirsdag kl 10 er dugnadsgjengen på plass. Ta med termos og matpakke om du ønsker å være med. Målet er å få Silden, Askøys første flytene kulturminne, på sjøen før påske.

Silden på vei inn hallen.
Det er dimensjoner over naustet på Fauskanger.

Ellers er robåtene i hus. To i Kleppestø og en i grindabygget sammen med seilgavlen Tjalk.

Angående Monstadnøstet er det lysning i tunellen for å få en tilkomst fra Essoen og ned. Det blir en ordning, – og det kommer til å bli bra. Kystlagets engasjement med nøstet i Fauskangerpollen er avsluttet. Restaureringen av nøstet er utført på en forbilledlig måte med tanke på helheten. Pluss en rekke fantastiske forseggjorte detaljer. Samarbeidet er i midlertidig ikke slutt. Kystlagets notbåt, som er restaurert tilbake til originalen, kan stå i nøstet i 10 år, – og når den tid kommer får vi snakkes.

Årets Julebord i Askøy Kystlag:

Mye moro!    
God musikk og kulturelle innslag på Julebord.
Og spenning.

Å lage julesild som siste dugnadsdag før jul, har blitt en tradisjon. Enhver tradisjon endrer seg, – for vår del til det positive; for tidligere år har vi vært 12 rundt bordet, nå er vi 20! Kjekt. Men fortsatt lager vi bare 4 sorter.

God Jul fra Askøy Kystlag.

Hilsen Atle Grindheim

Leder

Sommerhilsen fra Askøy Kystlag 2023

I fjor på denne tid var været slett ikke sommerlig. I sommerbrevet garanterte jeg at det ville bli bedre. Det ble det ikke. I år vil jeg moderere meg til å ønske en fin sommer for alle og enhver især. Med tilbakeblikk på de siste to helgene juni, Midsommerfest og Torgdag med Torgkveld, seiler vi inn i sommerferien med vinden på tvers, – nyter seilasen. Vel blåst.

Noen av oss har litt kystlagsarbeid videre i sommerferien; med vakthold i Gjestehavna, og to turer med Saltnesvåg til Skotneset lastet med proviant og utstyr for 2 uker til 40 leirskole ungdommer.

Denne våren ble travel, – denne også. Det henger sammen med initiativer fra flere av medlemmene, og det handler om positive svar på søknader. Det handler også om å smi mens jernet er varmt, som det heter. Og varmt jern kommer jeg tilbake til etter hvert.

Prosjekter

Grindanøstet framstår som ferdig, selv om småting gjenstår. At vi har kommet så langt på dette prosjektet, er Audun sin innsats og kompetanse å takke. Praktbygg er det.

Universell tilkomst rundt Holmen fram til Kystbua er det neste store prosjektet. Godkjenningen kom litt fort. Og så var det stolper tilgjengelig fra veiprosjektet Lavik / Haugland. Da var det bare å sette i gang. Gode folk og stor fjære gjorde en pangstart. Siden har det gått slag i slag. De sakkyndige mener det er kontroll.

GoMarina anlegget betjener nå også dusjer, vaskemaskin og tørketrommel i sanitærbygget. Vask- og tørkemaskiner er industrimaskiner av beste merke, forskuttert av Kystlaget etter avtale med Sjoddien.

Monstadnøstet i Kleppestø har fått solide hagemøbler, levert av Trigger, til ute og innebruk. Kystlaget fikk øremerkede midler til dette formålet fra Sparebankfondet, kr 30.000,-. Pengene er brukt. Det er en søknad til behandling i kommunen om å lage en gangsti/vei fra Essoen og ned til gangbroen over til nøstet. Forhåpentligvis et høstprosjekt.

Smie må et kystlag ha, mente Inge. Vanskelig å finne motargumenter til det, for Inge er også smed, – i tillegg til alt annet. Material til et lite grindabygg ble bestilt av lokalt sagbruk, og dermed har vi snart smie i grindabyggstil. Reisverket er allerede oppe.

Ny og bredere kaifront
Planken slepes på plass

Temakvelder/møter

Filmkveld i Kystbua med filmer om og med Kystlaget, pluss noen andre filmer om kystkultur. Øyvind K har laget og satt i sammen filmer og bilder, som er viktig dokumentasjon på det som blir gjort nå, og det som har vært gjort fra starten av i Askøy Kystlag.

Årsmøte har vi selvsagt hatt, – uten utskiftinger i Styret. Kun litt endring i komiteene. Hyggelig samvær etter møtet.

Foredrag om størjefiske av forfatteren sjøl – Linda Karlsen – 12. april i Kystbua. Hun snakket om sin bok «Størjefeber», godt hjulpet av Ingve Torgersen. Stinn brakke i Kystbua med kaffe, kaker og god prat.

Fullt hus i Kystbua

For barn og unge

Samarbeidet med Kleppestø Ungdomsskole 8. klasse fortsatte også i dette semesteret. Dette er et fruktbart samarbeid med Askøy Lions Club. Kjekt at dette tiltaket fungerer og videreføres. Veldig gode tilbakemeldinger fra skolen som går på elevenes mestring og selvbilde. Og elevene sin tilbakemelding til skolen er: Vidunderlig, fint, gøyt, lærerikt, artig, det har vært en veldig fin opplevelse, etc etc …..

Vi har også hatt 3 elever fra 10. klasse fra Kleppestø U noen timer en dag i uken i april og mai på arbeidstrening. Vanskeligere å gjennomføre dette prosjektet på grunn av arbeidsoppgaver og været.

Strusshamn barnehage har brukt Kystbua og Holmen til base i mai og juni. Kjekt at de er her!

Sommeravslutning for barn med innvandrerbakgrunn som har deltatt på svømmeundervisning, i godt samarbeid med Askøy kommune og Lions. Saltnesvåg og Tjalk hadde barn og voksne med på fjordtur, to turer hver, ca 60 personer med stort og smått. Lions sto for grilling, suppe og is til alle. Bading for noen av oss som avslutning på en fin ettermiddag.

«Akvarium»

Fin rødtorsk, ca 7 kg
Roundervisning med Lions.

Arrangementer

Midsommerfesten 10.juni ble en suksess for besøkende og arrangører i Strusshamn. Mange barn og voksne. Fint vær! Kystlaget hadde Sjørøverskuten Tjalk, fiske og akvarium, spikre sin egen seilbåt, utlån av robåter, turer med Silden og Tjalk, og Kafe. Hektisk men kjekt.

Tjalk gikk 16 turer, ca 200 personer!
Silden i byen
Saltnesvåg selger ved kai

Torgdag i byen 17. juni. «Silden», «Tjalk» og «Saltnesvåg» med robåt på slep, reiste fra Strusshamn lørdag morgen, lastet med folk og varer til Torget. Nubbesild, røykemakrell, seikaker, lefser, krabbeklør, levende krabbe var sortimentet i år. Godt salg og; tradisjonen tro, – Richard og Kaj vant rokonkurransen. En vellykket dag på alle måter!!

Vinnerne: Richard og Kaj
Vinnerne: Richard og Kaj

Torgkveld på Holmen etter hjemkomst fra byen. God underholdning av Kormix og andre grupper!! Etter en lang dag var alle glad for å trekke seg tilbake til en tidlig kveld. Vi som arrangør var veldig fornød med dagen og kvelden, og glade for at lokalene var ryddet innen midnatt!

Annet

Lefsebaking i Kystbua før torgdagen ble en suksess. Ti ansvarlige damer var med på bakingen, og planen er å prøve igjen allerede til juleforberedelse. Da kan det bli en tradisjon. Her kan alle delta, og den tradisjonelle kjønnsrollen utfordres!!

Søknader om prosjektmidler og annen økonomisk støtte er viktig for vår virksomhet. Det er, for oss, betydelige summer som kommer inn på den måten.

Dugnaden på onsdag 21. juni var avslutning for sommeren. Det markerte vi med is og pølser, kaffe og sjokolade. Det var 23 medlemmer på dugnaden, og det er tangering av rekorddeltagelse. Det har generelt vært stor oppslutning om onsdagsdugnadene i vår, også på ekstradugnadene har det vært mange. Resultatet viser!!

Styre Web heter det nye regnskaps- og e-post programmet. Etterhvert kommer bruken til å bli utnyttet bedre av styret. Det har et stort potensiale, men foreløpig er vi avhengig av Jann Werner.

Vi treffes igjen første onsdag etter skolestart. Det første på planen er da et notkast i Fauskangerpollen.

God sommer!

Beste hilsen fra Askøy Kystlag v/Atle (Ask 23.06.2023)

STØRJEFEBER – Askøy Kystlag inviterer til forfattartreff.

Dato: Onsdag 12.april 2023. Tid: Kl 1800 til 2000
Sted: «Kystbua» på Holmen i Strusshamn.

Linda B. Karlsen er aktuell med boken «Størjefeber» – om makrellstørja, verdas største tunfisk. Forfattaren har vakse opp på Ramsøy og Austevoll i ein familie der fiske alltid har stått sterkt. Faren var blant ein av pionerane, og farfaren omkom på størjefiske midt på 1950-talet.

Det vert eit møte med askøyværingar og båtar som har vore med på eventyret. Det er òg høve til ei «mimrestund» frå den gylne størjetida.

Utgivinga er støtta av Askøy kommune.

Kaffe/te og enkel servering. Velkommen!

Årsmøte 2023

Fredag 24.03.2023 kl. 18.00 i Kystbua på Holmen.

Saksliste:

 1. Konstituering av årsmøte.
 • Godkjenning av innkalling og saksliste.
 • Valg av møteleder og referent.
 • Valg av to protokollunderskrivere.
 1. Godkjenning av årsmelding og handlingsplan.
 • Årsmelding for 2022. Vedlagt
 • Handlingsplan for 2023. Vedlagt
 1. Eventuelt innkomne forslag til endringer i vedtekter og årsmøtesaker.
 2. Regnskap og budsjett.
 • Regnskap for 2022. Regnskapet legges fram på årsmøtet.
 • Budsjett for 2023. Budsjettet legges fram på årsmøtet.
 1. Valg. Forslag fra valgkomiteen legges fram på årsmøtet.
 • Valg av leder
 • Valg av styremedlemmer på valg og varamedlemmer.
 • Valg av medlemmer på valg til arrangementskomitéen og havnekomiteen.
 • Valg av revisor på valg.

Godkjenning av valgkomite´

 • Komiteen velges etter forslag fra styret.

Etter årsmøtet, ca kl 1900, ønsker kystlaget velkommen hyggelig samvær med kulturelle innslag. Det serveres en god fyldig betasuppe m/brød,- men drikken må enhver ta med som de ønsker selv.Årsmelding Askøy Kystlag 2023

Meldingen gjelder for aktiviteter fram til primo mars 2023

Styret:

Styret har behandlet 15 saker fordelt på 2 styremøter. I tillegg har påkommende saker blitt behandlet i samlet styre fellesskap eller på telefon eller e-post. Varamedlemmer er innkalt til styremøter og deltatt i beslutning av enkeltsaker.

Økonomi:

Regnskapet viser underskudd for 2022. Dette er i henhold til vedtak på Årsmøtet om å budsjettere med underskudd for å finansiere kaier og grindanøstet. Gjestehavnen har hatt godt besøk med god inntekt på GoMarina investeringen. Litt Covid penger fra vakthold på begynnelsen av året, og faste bidragsytere som Forbundet Kysten, Grasrotandelen og Askøy kommune er økonomisk viktig, med prosjektstøtte fra Sparebanken, Ildssjelfondet og Gjensidige har stor betydning for økonomien i Kystlaget.

Aktiviteter siste året:

Saltnesvåg er opprustet med nytt toalett og bad, dieselvarmer og oppgradering på det elektriske anlegget. Maskinrommet er vasket og malt. Hydrolikksylinderne til styremaskineriet er fornyet. Og båten var i brukt i prosjektet med Kleppestø U.

JOM er avsluttet som prosjekt, men vil være svært viktig i samling i framtiden. Båten har kulturminnestatus av 1.prioritet.

Tjalk ble kåret til best restaurerte båt på Torgdagen.

Torgdag i Bergen der som nevnt Tjalk fikk premie, og Askøy Kystlag ved Kai og Richard vant rokonkurransen med god margin. Salg av nubbesild, krabbe og seikaker fra Saltnesvåg. Torgkveld på Holmen etter byturen.

«Blest i Vest» og Midsommerfest var samarbeid med Sjoddien. Pianokonsert fra båt på fredagen, mellom bygene. Einar Svendsen m/venner fortsatte konserten i teltet etter pianokonserten.

Lørdag fortsatte med aktiviteter for barn og familier. I tillegg til de vanlig aktivitetene ble Tjalk forvandlet til Sjørøverskute. Lørdag, – kveld konsert med «Feststemt» og Einar & Kjartan.

Samarbeid med Lions på et prosjekt som aktiviserer elever fra Kleppestø U. 8. trinn. Fem turer på sjøen med Saltnesvåg på våren og 4 turer på høsten. Aktivitetsdag for innvandrerbarn på Holmen sammen med Lions. Prosjekt med Kleppestø Ungdomsskole 10. trinn om å aktivisere 3 elever hver fredag nå i høst, fra 1200 til 1430. Dette ble gjennomført over 3 måneder.

Fredagsklubben i Strusshamn Kirke hadde uteaktivitet med Kystlaget. 50 barn deltok.

Covid 19 vakter i januar og februar.

GoMarina systemet er nå i hele hamnen, også som betaling for vaskemaskin og dusjer. Unntatt kaien på Holmen Øst. I forbindelse med GoMarina har havnen og Holmen fått WiFi.

StyreWeb er tatt i bruk som regnskapssystem, kommunikasjon og arkiv.

Ny slipp på Holmen er et faktum.

Grindabygget, – en katedral -,har blitt til. Det står så godt som ferdig; som en naturlig del av at slippen ble bygd.

Kaiene på innsiden av Holmen er et praktverk. Den var ferdig før sommersesongen.

Monstadnøstet har fått ny gangbro som tilfredsstiller universale krav. Og nøstet er malt av Kleppestø Vel. Lions har bidradd med beisning av materialene til gangbroen.

Dugnader:

Arbeidet som er gjort dette året har krevd dugnader på dagtid. Og mange har deltatt på arbeidet med kaiene og grindanøstet. Men uten Audun som koordinator hadde det ikke latt seg gjøre å få på plass. I tillegg til alle de dugnadstimene han har lagt ned på grindabygg og kaier.

Som nevnt har det vært Korona dugnad i begynnelsen av året. Alle vinduene på Granen ble malt av Kystlaget, – grunning + 2 strøk. Jobb med Saltnesvåg i juli, to turer til Skottnes med utstyr og proviant for 40 ungdommer.

Onsdagsdugnadene har gått sin gang gjennom hele året. Godt frammøte.

Arbeidsliste er laget for vår- og høstsemestrene.

Ask 08.02 2023

Askøy Kystlag

Atle Grindheim
Leder


Handlingsplan for Askøy Kystlag 2023.

Saltnesvåg/Silden/Tjalk:

Bruke båtene aktivt på turer i nærmiljøer for medlemmer og i forbindelse med kurs og opplæring.

Småbåter:

JOM, loddebåt og notbåt fra Kalven blir tilgjengelig for publikum som museum.
Holde to båter i stand til bruk i Strusshamn for ro-opplæring og til bruk i Ro-leden.
Ha en robåt liggende tilgjengelig for bruk i Kleppestø, legge til rettefor bruk av nøstet.

Dokumentasjon/film:

Lage opplysningsfilm og dokumentere vår kysthistorie på film og i bilder. Landnotkast er på planen denne våren.

Innsamling og systematisere billed- og film materiell som er i kystlagets- eller medlemmers eie.

Skape et lokalt kystkultursenter på Holmen i det utvidede Grindabygget.

Arrangementer:

Delta i fellesarrangementet arrangert av Askøy kommune, «Blest i Vest» ukene, som medarrangør til Midsommerfest i Strusshamn. Delta i andre arrangementer for barn og unge. Torgdag med torgkveld.

Samarbeide med Askøy Lions Club om aktivitet/undervisning for Kleppestø Ungdomsskole.

Tilrettelegge aktivitet for liten gruppe elever på 10.trinn fra Kleppestø Ungdomsskole.

Holde temakvelder på onsdagsdugnadene etter innspill fra medlemmene.

Profilering/Rekrutering:

Skape inkluderende møteplass for lokalsamfunn og innbyggerne.

Samarbeid med kulturavdelingen, museer og private for å fremme lokal historie og tradisjon.

Være synlig ovenfor medlemmene, og på den måte øke interessen for kystlaget og det vi driver med.

Være aktiv og oppdatert på sosiale media.

Profilere oss ovenfor andre lag og organisasjoner, politiske partier, skoler og barnehager.

Dugnadsarbeid:

Ha sikkert arbeidsmiljø. Ha et godt kollegialt miljø som setter den enkelte i sentrum.

Lage arbeidsplaner for hvert semester.

Ask 1.mars 2023

Atle Grindheim
leder

Julehilsen fra Askøy Kystlag

Sommerferien ble ikke slik vi hadde tenkt dette året. Det er ikke nødvendig å rippe opp i, men et hyggelig minne var det store Fjordsteam arrangementet i Bergen 3. til 7 august. Selvsagt var Kystlaget deltager, – med «Saltnesvåg» til kai innerst i Torget. Skøyten var møte -og hvilested for kystlagvenner som deltok på arrangementet. Saltnesvåg var også sene for gruppen «Feststemt». De sto framme på baugen og spilte for et stort publikum langs kaikanten på Torget.

Materialene til Grindabygget ble ferdig tidlig i august. Da vi andre var klar til start etter ferien hadde Audun kappet og tilpasset alle stokkene. Konstruksjonene – som i et slikt bygg består av tunge bjelker – kom overraskende fort på plass ved hjelp av muskelkraft, list,- og imponerende tilpasning.
Mange dugnadstimer er brukt på nøste prosjektet, – de aller fleste time er det Audun som har stått for. Litt hjelp med bæring og løfting har vi ande vært med på. Men det har vært for stort arbeid til bare onsdagsdugnadene.

Grindabygget med slippen og det gamle Grindabygget, blir et mini Fartøyvernsenter der folk kan spasere mellom båten, – se på plansjene, bli interessert og litt klokere. Dessuten er båter bygd etter klinkbyggetradisjonen kommet på UNESCO sin kulturarvliste. For å bli på den listen forplikter det alle som har slike båter i sitt eie, at vi tar vare på de klinkbygde skattene. For vår del gjelder det særlig båtene som er på listen over kulturminner i Askøy kommune. Det blir spennende å utvikle dette fine området.

Kleppestø Ungdomsskole, Lions og Askøy Kystlag fortsatte sitt samarbeid med tilbud til 8. klassetrinn. Fire hele dager ble avtalt, og gjennomført på en god måte. Fin gjeng. Ikke alltid like mye fisk, men nok til å sette god smak på den obligatoriske fiskesuppen. Kleppestø Ungdomsskole og Askøy Kystlag har også et samarbeid om praktisk arbeid for tre elever på 10. trinn. Det er elever som er interessert i maskiner og fisking, men været og styremekanismen på Saltnesvåg har hindret oss i å ta guttene ut på sjøen nå i høst, og hvor mange kan skru på en maskin samtidig?

Saltnesvåg har hatt oppdrag utenom aktiviteten med Ungdomskolen og byturene til Torgdagen og Fjordsteam. Jobben besto i å frakte mat, utstyr og bagasje for 40 tyske ungdommer til sommerleir på Skotneset. 12 av ungdommene var med på lasset. Etter 14 dager ble de hentet hjem igjen, – noen litt redusert etter koronautbrudd i leiren. Men Saltnesvåg har gjennomgått en forvandlinger innomhus. Nytt bad- og toalettrom, og varmluftsanlegg til innredning og lugarene. Alt fagmessig utført av Oddvar og Frank Robert. I tillegg har de samme karene satt i gang med renovere det elektriske anlegget. Alt dette rekker man ikke på en onsdagsdugnad!!! Og hydrolikk lekkasjen på styresystemet blir fikset. Da kan vi ut å seile igjen.

Silden og sjørøverskuten Tjalk deltok på «Ta sjansen» i Bakervågen. Ellers lite aktivitet, bortsett fra noen småturer med ungdomsskolen.

Monstadnøstet har fått ny bro over til holmen. Flott byggverk som holder «universell tilkomst» standard. Øyvind K og Svein styrer prosjektet som er samarbeid med Kleppestø vel og Lions. Det mangler vei fram til broen, og det blir vanskelig å finansiere utbedringen av kaien og ordne slippoppdraget, slik vi hadde tenkt. Men om vi får i stand vei ned i første omgang, da kan stedet brukes.

Under den store utdelingen i Askøy Forum, fikk Kystlaget innvilget sin søknad på kr. 30.000 fra Hjertebankmidler, for å bruke til benker, bord og annet utstyr i og rundt Monstadnøstet.

Sortering og rydding av «mellomlageret» i Granen er selvsagt en utfordring for oss i kystlaget. Noe må man ta vare på, og da er det greit, det tar vi med oss. Så er det alt som det er synd å hive, eller kjekt å ha. Skal det bare gå i containeren? Mange tøffe avgjørelser. Nå er det bare et par paller igjen i en krok, takket være god hjelp fra Gunnar og Trond. Neste utfordring er å plassere det vi skal beholde. Og det er ennå et rom igjen. En god dugnad ble gjort da Mannskoret Ljom og Kystlaget samarbeidet om å male Granen. Resultatet ble veldig bra. Havnen skinner!

Askøy Kystlag har 30 åra jubileum i år, i den anledning har Øyvind Kristiansen laget en veldig interessant film som viser historien til Kystlaget. «Premieren» på visningen var på Dugnadsgjengen sitt julebord. God film, stor applaus. Og det kommer mer, lover Øyvind.

Og mer kommer det fra Kystlaget. Spennende planer for neste år er i arbeid, – kan vi få noe mere til på Holmen? I god kystlagsånd tar vi på sparket det som ikke er planlagt.

Tradisjonen tro,- avslutning med julesild i dugnadsgruppen

Onsdagsdugnadene i 2023 starter 11.januar.

God Jul til dere alle!
Og Godt Nytt År.

Beste hilsen Askøy Kystlag.
Atle.

Sommerhilsen fra Askøy Kystlag 2022

Våren, særlig mai og juni, ble i overkant hektisk for Kystlaget. Men nå er vi i mål. Og det er sommerferie. Været? ja, det kommer seg helt sikkert. Garantert. At gjøremålene hopet seg opp har flere årsaker. Selvsagt at både april og mai kommer veldig fort på, slik det ofte pleier. Men også at materialer har lang leveringstid, – 6 til 7 måneders forsinkelser av leveransene. Dernest at det var så mange gode ideer som kom fram fra kompetent hold. Ideer som var veldig lette å si ja til. Men gjennomføring krever nå sitt allikevel, og det kommer jeg til.

Resultatet kan vi være stolte av. Strusshamn Gjestehamn framstår som ny, ny kai på Holmen, WiFi i Gjestehamnen og på Holmen, og ikke minst betalingssystemet GOMarina.

Men det har jo foregått noe før sluttresultatet, så la oss begynne med begynnelsen.

Covid vakter i Forum fortsatte i januar og februar. Noen av oss deltok fra Kystlaget, men opplegget krevde færre frivillige etter hvert.

Årsmøtet ble avviklet uten dramatikk. Kaj overtok etter Arvid i styret som havneansvarlig. Ellers ingen endringer. Avtroppende havnesjef mottok blomster som takk for utmerket god jobb. Årsmøtet vedtok et budsjett som kan gå til underskudd. Begrunnelsen: det er søkt om å bygge nytt grindabygg over slippen, dette kommer i tillegg til kostnadene på kaiene.

Monstadnøstet i Kleppestø. Øyvind K og Svein startet arbeidet med fundamenteringer i påsketider. Alle materialene var allerede lagret i nøstet, og Lions påtok seg arbeidet med å beise hele stabelen, -tre strøk! På grunn av plass og tørketid ble dette et langdrygt arbeid. Men all ære til de som gjorde jobben, – det ble mange økter, ofte to per dag. Men i skrivende stund er gangbroen farbar over til holmen. Kleppestø Vel starter opp med beisning av selve nøstet så snart det blir godvær noen dager.

I tillegg til samarbeid med Kleppestø Vel, er det frister å spørre Lions om å være med på å ferdigstille prosjektet. Det blir en perle for brukerne i området; et sted å gå til for barnehager, skoler og andre.

Kleppestø Ungdomsskole er et samarbeidsprosjekt med Lions. Kleppestø U og Lions har hatt et samarbeid i flere år med ta elever med på praktisk aktivitet. Per Gunnar Nyheim i Lions tok kontakt med undertegnede om vi kunne lage noe sammen. Etter møte med skolen, laget vi et program som ble godt mottatt. Dermed var vi i gang uken før påske. Kystlaget har stilt opp med mange hjelpere hver gang, det samme har Lions. 11 elever har fått være med på fisking med forskjellig redskap. De har vært i småbåter og med Saltnesvåg og de har spist fiskesuppe og stekt fisk med god appetitt.

Både våre og Ungdomsskolens ambisjoner har ikke helt samsvart elevens behov, har vi tenkt. Men på en oppsummering siste dag var det ingen av elevene som ville ha endringer i opplegget. Dette var første gang, så med litt justeringer og mindre gruppe, kan vi få til noe som er mer tjenlig for samfunnet enn det går an å sette tall på i et budsjett.

Saltnesvåg har fått nytt bad og toalett. Frank Robert og Oddvar hadde sikkert ikke tenkt at arbeidet skulle bli så omfattende da de satte i gang. Det er ikke helt ferdig, men har allerede så fint at besøket vil bli en fullkommen nytelse. Utenom Kleppestø U prosjektet har båten blitt brukt bare til småturer og til arbeidsbåt under kaibyggingen.

Robåtene, Tjalk og Silden har vært klare til bruk siden slutten av april.

Fredagsklubben i Strusshamn Kirke hadde uteaktivitet fredag 2.mai. Nesten 50 barn fikk øve seg på ro med oselvere. 3 båter var på vannet med Jorunn, Kaj og Øyvind som veileder. Gunnvor og Ole Christian organiserte på landsiden. Barna fikk en god opplevelse og tilbakemeldingen fra Kirken var overstrømmende. Velordnet gjeng!

Flyktningkontoret og Lions hadde avslutning for vinterens- og vårens svømmeundervisning i Askøyhallen. Temperatur på vannet i Strusshamn var litt lavere enn i bassenget, men noen av oss kom oss i vannet, temperaturen til tross. Presidenten i Lions (påtroppende) og leder i Kystlaget var først vannet. Deretter flere barn, og noen foreldre. Litt kjølig, men ikke iskaldt. Fisketur med Silden og Saltnesvåg var populært, selv om fangsten var dårlig. På kaien ble det servert lapper, Hot Dog og verdens beste fiskesuppe. Veldig kjekk ettermiddag.

Ny slipp med slippvogn har kommet på plass. Og hvis søknaden går gjennom, blir Grindabygget bygd over slippen, – og litt til. Da kan vi oppbevare og vise fram våre klinkbygde båter. Og dermed kan vi, for vår del, oppfylle UNESCO sine krav for at den byggetradisjonen med klinkbygde båter, har kommet på Verdensarv listen.

GoMarina ble foreslått i forbindelse med både en og flere problembåter som legger seg Gjestehavnen uten å gjøre ordentlig opp for seg. Jan Werner behersker det meste av data og datateknisk. Han overbeviste oss om at dette var mulig å få til, og påtok seg å sørge for at systemet kom på plass, – sammen med Sverre. Vedtaket ble gjort kjapt, – beslutningsprosessen kan ha kort vei i Kystlaget.

Til overmål fikk han, godt hjulpet av Trond i Sjoddien, ordnet WiFi i havnen og på Holmen. Dermed ble resultatet, som nevnt innledningsvis: nye kaier, GoMarina og WiFi i hele havnen.

Initiativ er viktig, og som det kan sies om kystlagsfolk, de er «Individualister i flokk». Og på det praktiske er det mange kompetente personer i Kystlaget. Det er viktig og nødvendig at de tar ansvar og setter i gang. Og det gjør de. Men noen ganger er det ikke nok at de gamle er eldst. Derfor er det veldig gledelig med initiativet på det mange av oss ikke er helt oppdatert på, kommer fra kompetent ansvarlig hold. Ellers kunne GoMarina og WiFi lett blitt med snakket en stund til.

Torgdagen 11. juni ble en god dag i byen. Askøy Kystlag stilte med Saltnesvåg, Silden, Tjalk og to robåter. Alle varer vi brakte til torgs ble solgt:40 krabber, 105 seikaker og 120 nubbesild.

Fra venstre: Inge mottar pris for best restaurerte båt. Richard og Kaj er vinnere av rokonkurransen. «Tjalk» innerst i Torget. Salg fra Saltnesvåg.

I konkurransene gjorde Askøy Kystlag rent bord, – nesten. Seier i rokonkurranse, Kaj og Richard vant med god margin. I konkurransen for best restaurerte båt, ble Kystlaget sin seilgavl, »Tjalk», kåret som verdig vinner. Det er Inge som har vert bas for restaureringen.

Torgkveld på Holmen etter torgdagen. Hyggelig kveldsstund!

«Blest i Vest» og Midsommerfesten ble en suksess. Været sørget for endring i planene. Men mellom regnbyene og vindrosene, (Blest i Vest), ble pianokonserten gjennomført med stil. Publikum på kaien og i teltet hadde en fin stund. Einar Svendsen m/venner fortsatte etter pianokonserten, – god musikk og god stemning.

Akvarium med fisk og båter. Pianokonsert på Holmen. Stor aktivitet på sjøen. Kaptein Melketann.

Lørdag full rulle: fisk og akvarium, båtbygging, Kaptein Melketann sin sjørøverskute, salg fra Kafeen i 2.etasje og turer med Silden.

Lørdag kveld: konsert med «Feststemt» og Einar og Kjartan. Seilerne koste seg inne etter en kald dag på sjøen. De litt eldre satt ute.

Siste dugnad på denne siden av sommeren var 22. juli.

En jobb med Saltnesvåg 28. juni/12.juli.

Møtes igjen i august, en onsdag etter skolen har startet opp igjen. I mellomtiden er det Fjordsteam i Bergen 4. til 7. august. Saltnesvåg ligger i byen!

God Sommer!!!

Beste hilsen

Askøy Kystlag

Atle

Innkalling til Årsmøte 2022

Årsmøte for Askøy Kystlag 2022

Fredag 25.03.2022 kl. 18.00 i Kystbua på Holmen.

Saksliste:

 1. Konstituering av årsmøte.
 • Godkjenning av innkalling og saksliste.
 • Valg av møteleder og referent.
 • Valg av to protokollunderskrivere.
 1. Godkjenning av årsmelding og handlingsplan.
 • Årsmelding for 2021. Vedlagt
 • Handlingsplan for 2022. Vedlagt
 1. Eventuelt innkomne forslag til endringer i vedtekter og årsmøtesaker.
 2. Regnskap og budsjett.
 • Regnskap for 2021. Regnskapet legges fram på årsmøtet.
 • Budsjett for 2022. Budsjettet legges fram på årsmøtet.
 1. Valg. Forslag fra valgkomiteen legges fram på årsmøtet.
 • Valg av leder
 • Valg av styremedlemmer på valg og varamedlemmer.
 • Valg av medlemmer på valg til arrangementskomitéen og havnekomiteen.
 • Valg av revisor på valg.

Godkjenning av valgkomite´

 • Komiteen velges etter forslag fra styret.

Etter årsmøtet, ca kl 1900, ønsker kystlaget velkommen til rekebord, og kanskje noe mere, – og til hyggelig samvær med kulturelle innslag. Drikken må enhver ta med som de ønsker selv.

Julehilsen 2021 fra Askøy Kystlag

Det nærmer seg jul igjen, – nok et år med unntakstilstand. Siste året har svinget fra dårlig til bra og til verre. Vanskelig å følge med på alle direktiver og anbefalinger. Noen ganger er også sunn fornuft en god regel har vi tenkt i Kystlaget. Derfor har vi valgt å ha våre faste dugnaden på onsdagen gjennom hele året, med god avstand, for folkehelsens skyld.

Aktiviteten i laget blir ikke så godt synlig når det ikke er mulig å ha arrangementer som Sommerfest, Tall Ship Races og annet som ruver litt. Heller ikke ordinert Årsmøte kunne avholdes, men valg av styre og tillitsvalgte er gjennomført. Men antallet dugnadstimer er høyt, og aktiviteten variert. Spennvidden i arbeidet er fra restaurering av seil-gavlbåten Tjalk, til intervju og film for å sikre verdifull informasjon og lokal historie, til Ung sommer og Flyktningetjenesten, til tilrettelegging av tilkomst- og rømningsvei, til vanlige driften av Gjestehavna, og til klargjøring av båtene til sommerbruk, og ikke minst pågående prosjekter med båter og motorer. Kontrakter og søknader skal også følges opp. Kystlaget deltar også i Korona-teamet til Askøy kommune. Vaksineringen i Forum begynte i april -21 og vil fortsette til påske -22, og kanskje lenger. Hvem vet. Svein, som har en finger med i det meste som foregår i laget, og Haldis er gode bidragsytere i denne jobben. Sammen med noen av oss andre er det et godt bidrag til kassen og til nytte og gavn for Covid – 19 vaksineringen i Askøy.

Arbeidsbåten vår, Saltnesvåg, har vert god å ha når noe skal flytter og løftes, men har ikke brukt til turer annet enn på Torgdagparaden, eller konvoien som det burde hete på sjøen, og senere på sommeren posisjonerte Saltnesvåg seg i eskorteringen av Statsrådens inn til Strusshamn. Sverre løfter det elektriske anlegget på båten opp til god standard, og et prosjekt pågår med å oppgradere baderom og toalett opp til dagens krav. I mai ble båten løftet på land med kran på Bakervågsneset. Litt imponerende å se. Vanlig dokkingsarbeid; rengjøring, skiftet sink, polerte propell, ny hyletetning og bunnsmøring.

Rotur med Flyktninghjelpen.
I Bakervågen , løftet opp og satt pent på plass.

Fjorårets Julebrev ble avsluttet med at ro-gavlen Tjalk ville bli neste prosjekt. Like etter nyttår var arbeidet i gang med stor entusiasme. Båten var i ganske god stand, men utfordringer i stevnen og akterspeilet som har krevd kreative løsninger. Prosjektet har blitt styrt av Inge i hele perioden i hallen på Småskjæret, senere også med rigging og til sying av en kledelig presenning til en vakker båt. Men han har hatt med seg mange gode hjelpere hele veien. For det har ikke vært et enmannsprosjekt, hele 550 arbeidstimer er dokumentert da båten ble presentert for sponsoren, Ildssjelfondet.

Sammen med robåtene og Silden har Tjalk pyntet opp havnen i Strusshamn. I sommer har båtene vært brukt ganske mye av både barnehagen, av Jeger- og Fiskeforeningens barne- og ungdomsavdeling, av Flyktningetjenesten og av Ung sommer. Kystlaget hadde et opplegg over to uker for Ung Sommer. Det ble ikke akkurat hva vi hadde sett for oss, men ukene ble et fint opphold for mange. Sumerer vi våre inntrykk av aktiviteten på sjøen i sommer, ser vi at det er et skrikende behov for ro-kunnskap og båtvett. Det ar alltid vært et pre for Kystlaget å drive ro-opplæring. Det har også vært en forutsetning for finansieringen av noen av prosjektene til Kystlaget, og vi arbeider stadig med saken.

Samarbeid med andre lag og organisasjoner kan vær rette veien for å få flere barn og unge til å delta på sjøaktiviteter. Samarbeid med Lions er på trappene, og går ut på praktisk sjørelatert arbeid/undervisning. Med Askøy Jeger- og Fiskeforening går den foreløpige uformelle kontakt ut på at ungdomsavdelingen bruker området på Holmen til fisking og båtvett, og at de kan bruke Kystbua til møter.

Nøstet i midt på bildet den gang Kleppestø var idyll.
«Ny» Strandebarmer

Denne båten ovenfor skal være tilgjengelig for brukere av Mongstad-nøstet i Kleppestø. En solid Strandebarmer, nå nyoppusset.

Langtidsleiekontrakt er inngått mellom Kystlaget og Askøy Kommune som gjelder leie av Mongstadnøstet og disponering av arealet rundt. Vårt bidrag er å legge til rette for at området skal være tilgjengelig for nærmiljøet, der også båt skal være tilgjengelig for barnehager og skoler. Kystlaget skal samarbeide med Kleppestø Vel i første omgang med opparbeiding av tilkomst og kai. Lions Club Askøy har også meldt at de ønsker å bidra på dette prosjektet.

Material er allerede på plass i nøstet. Fraktet med Saltnesvåg og båret under tak av Kleppestø Vel.

Rømningsvei langs Granen er lagt ut ved god hjelp av Kystlaget. Leverandøren, Florvåg Mekaniske, forankret de solide flytebryggene i posisjon. Veien videre opp på trygg grunn har Audun og Konrad tatt ansvar for. De samme karene har, sammen med Sjoddien, planlagt at ny gangveien langs Møllehuset. Dermed blir det gjennomgang fra Gjestehavnen helt opp til parkeringsplassen ut å gå langs hovedveien. Planene er klare og material er innkjøpt og på plass.

Innkjøp for planlagte prosjekter er allerede gjort. Det gjelder plank til utbedring av kaiene på nord- og vestsiden av holmen, og bordkledning til sørsiden av Granen. Og som nevnt ovenfor, til nøstet i Kleppestø og til gangvei langs Møllehuset.

Nå har filmen om «Silden» hatt premiere. Bygdelaget på Nordre Haugland viste filmen på bygdefest der også de som reddet båten fra å havne på St.Hans bålet, Askøystrilane, underholdt. Filmen er også vist i menighetshuset på Herdla. Neste planlagte visning er 7.mars i Strusshamn Kirke. Og senere kommer den nok også på YouTube.

Nye filmprosjekter på arbeidsplanen er gjenskaping av landnotkast med en over hundrede år gammel notbåten fra øya Kalven utenfor Skråmestø. Og å lage en fortellingen i ord, bilder og film om en levevei som kanskje er glemt, nemlig den allsidige bruken og betydningen av båter som JOM og andre færinger i samfiske med større fartøyer.


Motoren er montert i overnevnte J.O.M. (forbokstavene til eierne: Joakim, Olai og Martin) Det er bare finpussing igjen så kan den sjøsettes, men det blir ikke før til våren. Mange timer er brukt på denne smykket av en båt, og mye linolje! Hovedansvaret for dette prosjektet og de med flest arbeidstimer på prosjektet er Ole Christian og Oddmund, pluss flere gode bidragsytere, deriblant motormekanikeren Inge. Så langt har det gått med ca 500 arbeidstimer på prosjektet. Da er ikke timene med tankearbeid medregnet. Motoren, en 3 hk FM, har også kostet mye hodebry, men ingen flere grå hår. Et godt tegn.

Prosjektarbeidet skal summeres og presenteres som dokumentasjon for sponsoren til prosjektet, som er Kulturminnefondet og UNI Stiftelsen.

Neste motor som også er klar for montering i båt, bensinmotoren 24 – 32 Marna. Mindre hodebry har det ikke vært med denne bensineren. Ikke bare bensin, men magnet og tenning har fått Aksel til å drømme om motoren. Men nå er den klar til montering i et spennende prosjekt.

Klinkbåttradisjonen er nå på UNESCO sin verneplan, det ble vedtatt 14. desember 2021! Vi har 10 slike båter i vårt eie, og det er nok foreløpig. Kystlaget kan ikke ta på seg flere prosjekter uten at det går ut over det vi har av båter og andre verdier. Det blir viktig nå å følge opp UNESCO verneplan med å verne de vi har i vår varetekt.

Julesild med Dugnadsgjengen den 8. desember, ble årets avslutning på et fint år for Askøy Kystlag. Og til overmål fikk vi ha Julebord helgen før, akkurat før siste frist.

Kjære lesere, aktive og passive, støttespillere og kystlagvenner!

God Jul

Godt Nytt År!

Beste hilsen

Askøy Kystlag

Atle, leder.

Julehilsen 2020 fra Askøy Kystlag

Det er ikke til å unngå å nevne at koronaen har satt sine spor også i Askøy Kystlag. Aktiviteten i laget har gått på en måte. Og dugnadene på onsdagene har gått sin gang, i spredt orden selvsagt, med noe færre deltagere enn i normalår. Planlagte aktiviteter er avlyst en etter en, det første var Landsstevne til Forbundet Kysten i Bergen, det siste vi måtte gi opp var årets julebord og julesilden. Etter ferien, da vi optimister nesten hadde avskrevet hele Koronaen, var fortsatt planene for høstparten klare. Og det begynte bra, med tur til «Kalven» for å sikre oss kystkulturminner. Mer om dette senere.

Skattejakt på «Kalven» Askøy Kystlag

Du kan følge skattejakten på lenken over. Og når du først er inne på Askøy Kystlag sine hjemmesider, eller Facebooksiden, kan du finne mange bilder og filmer. Har du noe som kan deles på våre hjemmesider er du hjertelig velkommen til det.

Tross begrensninger i all aktivitet har Askøy Kystlag nok å arbeide med av planer, prosjekter og daglig aktivitet:

Dugnadene startet 26. august. Det har vert godt å ha et sted å møtes en gang i uken i hvert fall, ta en kopp kaffe sammen, en god prat og litt jobbing. Siste dugnad før jul var 9. desember, – alle friske og raske.

Robåtene har vært brukt ganske mye. Barnehagen har enerett på den nye båten, men er alltid ute med to båter samtidig for å sikre værandre. Planen i høst var å drive ro opplæring for barn og ungdom, – det var en av aktivitetene som ble avlyst. Men Kystlaget har hatt en utlånsavtale med Biblioteket. Ordningen har fungert bra, og vil fortsette i en eller annen form.

Monstadnøstet i Kleppestø er overtatt av Kommunen. Kystlaget er i beit for lagringsplass til robåtene. Og av den grunn kontaktet vi Kulturavdelingen for å få en leieavtale. OK, det kunne kommunen være interessert i dersom vi ville være med på lage nøstet og arealet rundt tilgjengelig for allmuen, med utleie av båter og kanoer. Svein og Ole-Cristian la fram forslag for oppgradering av arealet rundt nøstet, og foreslo å tilby Florvåg- og Kleppestø barnehager, Askøy Røde Kors og Redningsselskapet til å være faste brukere av området. Det kom gode tilbakemeldinger på dette forslaget fra administrasjonen. Avtale er ikke undertegnet, men vi håper på det beste. Da er det et prosjekt for neste år,- og vel så det. (To av robåtene har vi imidlertid fått lagre i nøstet fram til våren.)

Nøstet
Et av de første i Kleppestø
Flo sjø

Notbåt fra Kalven er neste prosjekt der vi skal dokumentere kystkulturhistorie fra Askøy. Kystlaget har fått båten fra dødsboet på øye Kalven utenfor Skråmestø. Den er nå lagret i Prestenaustet på Herdla, og videre planer er å få båten autentisk og i brukbar stand til å bruke i en film der det vises et landnotkast i kastevågen på Kalven. To gutter som den gang for 60 år siden var med på landnotfiske med denne båten skal være med å gjøre seansen autentisk. Båten skal også være en del av utstilling på museet på Herdla et halvt års tid. Hva vi gjør med båten i framtiden er usikkert, men den må ikke bli stuet vekk på et lager. Er det noen som har et egnet sted å tilby?

Filmen om Silden er fortsatt under redigering, – den er snart ferdig, og vi gleder oss. Men filmen om filmen av Silden ligger på Askøy Kystlag sine hjemmesider. Klikk deg inn på siden,- det er en artig film.

Motorene står nå på rekke og rad til utstillingi «motorhuset» på Holmen. (Også kalt Stureterminalen etter han som har bygget huset.) Siste tilskudd er FM bensinmotor som nå rusler og går etter mye arbeid. En 24-32 Marna bensinmotor er nesten klar til start. Da er motorene til to av restaureringsprosjektene klar til installering.

Det er prosjektene loddebåt og seksæringen JOM disse motorene er beregnet for.

Inge og Konrad med FM en.

Saltnesvåg og Silden har stort sett lagt til kai denne høsten. Børge tok båten til Hetlevik og fikk sauset dekket inn med mange strøk. Det samme med Saltnesvåg, den noen gode strøk med Øyvind sin blanding. Det er ellers utført en del vedlikehold på skøyten, på elektrikersiden ved Sverre og trearbeid ved Audun.

Prosjektet JOM går fram i det tempo som trenges for en så gammel båt. Oddmund og Ole-Christian styrer prosjektet slik at det kommer sikkert i havn. JOM, motorisert oselvar, er på listen av kulturminner på Askøy, dens status som kulturminne har betegnelsen «svært høy». G/B Silden på samme listen har betegnelsen «høy». Så vi har et ansvar forran oss. I tillegg regner vi med at den gamle notbåten fra Kalven kan komme på samme liste, når vi får laget dokumentasjon for kulturverdien av båten.

Fortøyningsgroper i Strusshamn er et unikt kulturminne vi også vil stedfeste og få inn i Kulturminneplanen. Disse fortøyningspunktene må sees i forbindelse med Strusshamn som karantenehamn.

I fortøyningsgropene det ble satt solide stokker.

Kjøp av gavlbåten H-184-H er neste prosjekt. Det er en gavlbåt på 27 fot med rigg og seil, uten motor. Som fiskerinummeret viser har den vært hjemmehørende i gamle Herdla kommune. Inge B har ordnet plass i hallen på Småskjæret i Florvåg. Det utløste at Ole-Christian kunne sette i gang å arrangere transport og formidlet kjøpet. Og nå i ettermiddag, den 20.desember kl 1700, er båten under tak på Småskjæret! Planen for båten er å kunne seile i frisk seilas på fjorden, men først; litt vøling før den er sjøklar! Takker Trond for tipset.

H-184-H

M/S Alfen: mange askøyværinger har sett resturantbåten Alfen på Aker Brygge. Båten som for mange nærmest var legendarisk, som trafikkerte mellom Bergen og søre Askøy. En begeistret tanke slo ned i en askøymann da han promenerte langs sjøkanten på Aker Brygge: hva om noen kan redde Alfen fra denne tilværelsene,- få den tilbake til Askøy? Fantastisk om noen entusiaster der ute gjør tanken til handling.

Alfen i Kleppestø

Ellers; – det er på sin plass å tenke tilbake på 30. januar i år da Askøy Kystlag mottok kulturprisen «Kipekjerringa» for 2019, -heldig for oss som fikk ha publikum i salen!

TIL DERE ALLE,

GOD JUL OG RIKTIG GODT NYTT ÅR

Beste hilsen

Askøy Kystlag

Atle Grindheim

Leder