Årsmøte 2024

Askøy Kystlag

Fredag  15.03.2024 kl. 18.00 i Kystbua på Holmen.

Saksliste :

 1. Konstituering av årsmøte.
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
 3. Valg av møteleder og referent.
 4. Valg av to protokollunderskrivere.
 5. Valg av tellekorps.
 6. Godkjenning av årsmelding og handlingsplan.
 7. Årsmelding for 2023.  Gjennomgang.
 8. Handlingsplan for 2024. Gjennomgang.
 9. Regnskap og budsjett.
 10. Regnskap for 2023. Regnskapet legges fram på årsmøtet.
 11. Budsjett for 2024. Budsjettet legges fram på årsmøtet.
 12. Eventuelt innkomne forslag til endringer i vedtekter og årsmøtesaker.
 13. Valg. Forslag fra valgkomiteen legges fram på årsmøtet.
 14. Valg av leder
 15. Valg av styremedlemmer på valg og varamedlemmer.
 16. Valg av medlemmer på valg til arrangementskomitéen og havnekomiteen.
 17. Valg av revisor på valg.

Godkjenning av valgkomitè

 • Velges etter forslag fra styret.

Etter årsmøtet inviterer vi deltakerne, og medlemmer for øvrig, til hyggelig samvær. Ca kl 1900. Det serveres reker, – men drikke må enhver ta med etter eget ønske. Kanskje blir det musikalske innslag, og/eller annen underholdning.

For styret:

Atle Grindheim

Legg igjen en kommentar