Fra stein til bly

Historie fra m/s JOM si tid

Nedtegnet av Ole-Christian Næss

Fleire fiskere frå området Træet, Nordre Haugland og Berland øst på Askøy drev fiske etter torsk, lumre, røsdspette og kveite rundt Utvær og ytre Sula. I normale år dro de avgårde Mandag og var hjemme igjen Fredag eller Lørdag. Under krigen var de lenger borte av gangen, man måtte spare på drivstoffet. Det var rasjonering.
Fra Træet dro et lag bestående av en kutter og 3 oselvere. Oselverne var bemannet av to mann, mens en kar var igjen på kutteren. Var de mange brøre som i vårt tilfelle, kunne to og to brødre legge ut i hver sin oselver når garna skulle settes. Kutteren la seg i posisjon og sendte ut rolagene.

Om bord var det trollgarn, lumregarn og rødspettegarn. De første årene måtte de feste stein med tamp til garna som søkke. Det var et enormt fremskritt når det kom garn med blysøkke i bunnen. Da kunne en ha med flere garn, de var lettere og sikrere å sette. En slapp også å ro rundt på stein. Garna ble satt i kveldinga, etter at det overnevnte fremskrittet hadde kommet, kunne hver mann i oselveren ha med seg over 20 garn av forskjellig slag.

Rolagene sov om bord på kutteren om natta. Grytidlig om morgenen dro osleverlagene for å hale inn sine lenker. Levende fisk ble dumpet i sjøkasser som de hadde på slep etter seg. Det kunne også hende at det var kasser om bord. Det var et slit og ro for å sette garn, berge fangsten og så ro tilbake til kutteren med fangsten på slep. En blir stum av beundring og respekt for disse meneskene.
Mot slutten av en strevsom uke gikk turen hjemover og mot bergen for å levere levende fisk.

Vi i Askøy Kystlag er så heldige at vi eier en av de oselverne som var med på dette fisket. Båten har navnet «JOM», navnet er sammensatt av forbokstavene til 3 av brødrene som eide båten. Båten er bygget i Drange ca. 1938. Det ble satt in motor i den på 1950 tallet. Den originale motoren er ødelagt. Gjennom en entusiastisk gjeng motorkyndige personer i Tvedestrad har vi greid å skaffe tilveie en restaurert 2,5 hk FM bensinmotor identisk til den som sto i båten. Vi i Kystlaget holder nå på å restaurere denne båten tilbake til slik den var på 50-tallet. De onsdagskveldene vi skraper og pusser på båten går tankene til de som hadde båten som arbeidsplass. En av dem lever og har fortalt historien om overgang fra stein til bly og mye, mye mer.

«JOM» har fiskerinummer h-187-a. Den har fiskebrønn med ventiler for utskifting av vann.