Mulig nytt samarbeid i vest

Det pågår diskusjonar mellom HFKL og lokallag i Sogn og Fjordane vedr. ny samarbeidsform på tvers av fylkesgrensene.

I første omgang vil vi samarbeide om Åreblad, samt ev. felles arrangement. Det er en forutsetning for økonomien i dette prosjektet/samarbeidet at det blir overført fylkesmidler (pr i dag à 30,- pr medlem) til Hordaland Fylkeskystlag frå Forbundet Kysten for dei laga utanfor Hordaland som ynskjer å delta i dette samarbeidet. Det er ynskje om oppstart for 2008. Vil gjerne ha ei snarlig tilbakemelding på dette, med ev. bekreftelse på overføring av midlar. Samt informasjon om ev. formelle krav frå FK. (Skal FK har eit formelt skriv frå kven osv?) Skal slike nye samarbeidsformer (ref. nye vedtekter) godkjennes av styret i FK eller osv.? Helsingar frå Ingunn HFKL

Innsendt av Aksel Monsen

Mulig nytt samarbeid i vest

Heisann alle lokallagsleiarar i nord og sør på Vestlandet!

Greit å ha det formelle i orden frå ”Oslo” før me ev. går vidare med Åreblad-samarbeid med våre vener i fylket nordanføre! Tok difor kontakt med vår gode forbundssekretær Per, i Skur 28, i hovudstaden! Landsstyret tar saka om eit eventuelt samarbeid mellom Hordaland og Sogn og Fjordane opp til helga!

Vert spanande å sjå kva svar me får! Som tidlegare nemnt så dekker kr. 30,- omtrent akkurat 2 stk Åreblad for året pr hovedmedlem. Ved eventuell høgare utgift må kostnadene dekkast inn v/annonsering eller andre midlar. Sjå under.

Helsing Ingunn

Innsendt av Aksel Monsen

Et forbund for alle?

fra kysten.no

‘Jeg tror det er et stort medlemspotensiale ”der ute” som ikke blir benyttet, selv om jeg tror ganske mange lett kunne beveges til Ã¥ melde seg inn. Er det lokallagene det er noe galt med; er de for sære eller for spesielle til at særlig mange føler seg hjemme der; er det en øvre grense for deres størrelse ut over hvilken medlemsmassen ”blir for uhÃ¥ndterlig” til at laget vil vokse mer? Er det markedsføringen det er noe galt med; er den gal eller for dÃ¥rlig? Oppmuntrer man for fÃ¥ ressurspersoner, eller gir man dem gal eller for dÃ¥rlig hjelp, til Ã¥ sette i gang tiltak som kan fÃ¥ flere med? Eller kanskje alt er i sin skjønneste orden, alle gjør akkurat det de kan og bør, og vi har akkurat det medlemstall vi noen gang kan forvente?’ Jan C Rosenlund inviterer til debatt pÃ¥ nettsiden. Les mer.

Innsendt av olabri

Aktivitetskalender for 2008

Tidsrom Arrangement Arrangør
9. juni Kystens dag Kystens dag
  Fosnavåg Maritime Sommerfestival Herøy kystlag
  Kystkulturdag i Sandefjord Gokstad kystlag
  Kystkulturdag på Landsteilene, Nesodden med aktiviteter for barn om dagen. Stiftelsen Landsteilene og Nesodden kystlag
30.juni-9.juli Nordisk seilas; Østerby – Strømstad – Fredrikstad Nordisk seilas
3.-6. juli Skudefestivalen i Skudesnes Skudefestivalen
  Skottpeisingen – Tradisjonsregatta pÃ¥ Nordskot i Steigen. TradisjonsbÃ¥tmiljøets egen ferdighetsregatta i forkan av Vestfjordseilasen. Kai Linde og Skotpeisingens venner. https://www.hildringstimen.no
  Vestfjordseilasen. Regatta fra Norskot i Steigen til Kabelvåg. Klasser for seilskøyter, fembøringer og åttringer. Bodø Seilforening
  Vinden drar – nordisk kystkulturuke Vinden drar
  Samseiling i Lofoten/Vesterålen etter Vestfjordseilasen. Kontakt:

adm@hildringstimen.no

  Hordakyststevnet/Halsnøy rundt Hordaland fylkeskystlag og Kvinnherad kystlag
11.-13.juli Tysnes rundt Tysnes kystlag
18. – 20. juli Ã…lands Sjødager Sjøkvarteret
17. – 20. juli Forbundet KYSTENs landsstevne, FosnavÃ¥g, Herøy Herøy kystlag
31.juli – 3. august Risør trebÃ¥tfestival Risør trebÃ¥tfestival
  Trebåtsamling i Moss Jeløy kystlag
8. 10. aug. Foldvikmarkedet i Gratangen, Troms. Gratangen kystlag
  Havnedagene i Haugesund https://www.havnedagene.no
  Kystsogevekene i 2007 Kystsogevekene
  Robåtens dag på Bragdøya. Bragdøya kystlag
  Trebåtfestivalen på Rognan Salten Veteranbåtlag
  Vet Seil. Årlig veteranbåtregatta på byfjorden. Bragdøya kystlag
14. sept. Kulturminnedagen Den Norske Kulturminnedagen
  Råseilseminaret 2008 Roskilde
okt. Råseil- og fiskesuppeseminar, Indre Oslofjord. Havørns etterfølgere m.fl.