Bevar fjordlandskapet Рstopp kraftlinjeplanene over fjordene p̴ Vestlandet

Forbundet KYSTEN ser med stor bekymring på NVEs planer for utbygging av de planlagte kraftlinjene i Sogn og på Sunnmøre. NVEs planer for utbygging representerer et alvorlig inngrep i et sårbært natur- og kulturlandskap. Unesco har gitt Geirangerfjorden og Nærøyfjorden verdensarvstatus. Dette gir norske myndigheter et særskilt forvaltningsansvar som vi ser ikke kan oppfylles dersom planene om utbygging av kraftlinjer blir realisert.

Forbundet KYSTEN ber Norges Vassdrags og Energidirektorat om å finne alternative løsninger for utbygging av de planlagte kraftlinjene i Sogn og Sunnmøre slik at verdensarvområdet Geirangerfjorden og Nærøyfjorden ikke blir berørt.

Forbundet KYSTEN viser til Den Norske Turistforenings (DNTs) uttalelser med begrunnelser i saken som vi støtter fullt og helt. Vi ber NVE om å etterkomme DNTs innsigelser mot utbyggingsplanene.

https://www.kysten.no

Legg igjen en kommentar