Mulig nytt samarbeid i vest

Det pågår diskusjonar mellom HFKL og lokallag i Sogn og Fjordane vedr. ny samarbeidsform på tvers av fylkesgrensene.

I første omgang vil vi samarbeide om Åreblad, samt ev. felles arrangement. Det er en forutsetning for økonomien i dette prosjektet/samarbeidet at det blir overført fylkesmidler (pr i dag à 30,- pr medlem) til Hordaland Fylkeskystlag frå Forbundet Kysten for dei laga utanfor Hordaland som ynskjer å delta i dette samarbeidet. Det er ynskje om oppstart for 2008. Vil gjerne ha ei snarlig tilbakemelding på dette, med ev. bekreftelse på overføring av midlar. Samt informasjon om ev. formelle krav frå FK. (Skal FK har eit formelt skriv frå kven osv?) Skal slike nye samarbeidsformer (ref. nye vedtekter) godkjennes av styret i FK eller osv.? Helsingar frå Ingunn HFKL

Innsendt av Aksel Monsen

Legg igjen en kommentar