Tips om fritidsfiskere som fisker hummer

Havforskningsinstituttet har igangsatt et samarbeid med fritidsfiskere for å følge utviklingen av hummerbestanden og fangstene langs kysten. Dette går ut på at fritidsfiskerne får tilsendt en hummerdagbok der de fyller ut de daglige fangstene sine.

 

I 2008 fikk vi inn over 130 hummerdagbøker, hovedsakelig fra Agder-fylkene. Nå ønsker vi å rekruttere flere til å samarbeide med oss. De som bidrar får tilsendt rapport og fangstatistikk etter endt sesong.

 

Forbundet Kysten har et stort kontaktnettverk der sikkert mange også fisker hummer. Har dere noen tips om personer jeg kan kontakte for å spørre om hjelp til innsamling av hummerdata?

Alf Ring Kleiven Stipendiat / PhD candidate E-mail: alf.ring.pettersen@imr.no https://www.imr.no

Legg igjen en kommentar