Nordisk kulturtreff?

Forbundet KYSTEN er med i en prosjektgruppe som ønsker å samle de nordiske land rundt et kulturtreff hvert år. Første samling blir på Island i 2011. https://www.sailhusavik.is Arbeidet startet i september 2009 og vir har hatt tre gode samarbeidsmøter mellom Island, Færøyene, Sverige, Danmark og Norge til nå. Vi ønsker også å få med Grønland, Finland og Åland i løpet av 2010.

Siste nytt er at det skal avholdes et møte i januar mellom den nordiske gruppen og sentrale personer i det nordiske ministerråd hvor prosjektet skal presenteresi . Videre skal gruppen møtes på Færøyene i mars 2010 .

Foreløpig ser det ut som Danmark blir arrangør av det nordiske treff i 2012.

Når det blir Norge sin tur har vi sett for oss muligheten til å knytte det opp mot et landsstevne, slik at vi ikke får enda en festival å forholde oss til. Dette er foreløpige planer.

Det er positivt at Forbundet Kysten nå er med i en aktiv gruppe for nordisk samarbeid. Følg med på den foreløpige websiden for treffet på Island i 2011 https://www.sailhusavik.is og ellers FK sin egen webside https://www.kysten.no.

Legg igjen en kommentar