Dugnad Onsdag 8. Juni

Kystlaget trenger hjelpende hender til felles dugnad med kommunen i Strusshamn den 8. juni.

De som har anledning og delta denne onsdags formiddagen vil være kjærkomne.

Også torsdagskveldene frem mot arrangementet den 18. juni håper vi at kystlaget stiller mannsterk.

Ta et «tak» for laget ditt. DU er ønsket!


Dugnad 8. juni:

Vi bestiller inn en container til restavfall som blir stående fra onsdag

8. juni til mandag 13. juni. Onsdag jobber vi fra 09:00-13:00

Fra kultur stiller Trond,  Bjarne , Gunnar B og en sivilarbeider. 
NAV stiller med sine folk.

Fra Eiendom Bjørn O. Olsen

Det som skal ryddes:

-Fargeriet (der NAV har sine aktiviteter)
-Granen
- Kystlagets lager under lokalene til Kultur og historielaget.

Bjørn O. ordner med konteiner for restavfall. Trevirke og jernskrap
kildesorteres og legges på kaien for bortkøring.

Vi håper at kystlaget kan stille med folk i løpet av perioden, og
at det kommer noen onsdag formiddag.

Legg igjen en kommentar