Hjemmestyrkene

Boka Hjemmestyrkene handler om den militære motstanden i

Norge under okkupasjonen. Den følger utviklingen fra de første

spirene sommeren 1940 fram til sommeren 1944.

Boka handler om militær motstand gjennom personlig deltaking, i

Milorg, Kompani Linge, etterretningsorganisasjonen XU og andre

organisasjoner og grupper. Boka gir både eksakte opplysninger om

lokalt arbeid og trekker de lengre linjene. Motstanden ses hele tida

i sammenheng med utviklingen i Europa for øvrig, både på tysk og

alliert side. Den grundige, kildebelagte og saklige framstillingen

gjør boka til grunnskriftet for studiet av den militære motstanden i

Norge.

HJEMMESTYRKENE

Sverre Kjeldstadli (1916-61) –

var dr. philos og universitetslektor i historie:

“Hjemmestyrkene

. Hovedtrekk av den militære motstanden under okkupasjonen”,

bd. 1 fra 1959 er hans doktoravhandling. Et bind 2 som skulle følge Hjemmefrontens

historie fram til frigjøringen, var forberedt da han døde. Under okkupasjonen deltok

han i motstandsarbeidet på Universitetet i Oslo. Seinere ble han knyttet til Milorg som

kurér mellom Rjukan og Oslo, og han var også med i illegalt pressearbeid.

Gunnar Sønsteby – motstandsmann:

HJEMMESTYRKENE

, skrevet av dr. philos Sverre Kjeldstadli, er selve standardverket

om norsk militær motstand: grundig, etterrettelig, uttømmende. At boka nå kommer

i en ny utgave slik at det blir tilgjengelig for nye lesere, er svært gledelig.”

Oktober 2011

Arnfinn Moland – Leder av Norges Hjemmefrontmuseum:

HJEMMESTYRKENE

har i mange, mange år vært utsolgt fra forlaget. Bare de mest

iherdige har kunne skaffe seg et eksemplar på antikvariater. At den nå blir utgitt igjen

til glede for nye generasjoner av lesere, er en stor og viktig begivenhet. Og det er

nødvendig: kunnskapen om og forståelsen av denne viktigste epoke i Norges nyere

historie forvitrer. Nasjonen trenger Kjeldstadlis bibel!”

www.hjemmestyrkene.no

Legg igjen en kommentar