Innkalling til Årsmøte 2022

Årsmøte for Askøy Kystlag 2022

Fredag 25.03.2022 kl. 18.00 i Kystbua på Holmen.

Saksliste:

 1. Konstituering av årsmøte.
 • Godkjenning av innkalling og saksliste.
 • Valg av møteleder og referent.
 • Valg av to protokollunderskrivere.
 1. Godkjenning av årsmelding og handlingsplan.
 • Årsmelding for 2021. Vedlagt
 • Handlingsplan for 2022. Vedlagt
 1. Eventuelt innkomne forslag til endringer i vedtekter og årsmøtesaker.
 2. Regnskap og budsjett.
 • Regnskap for 2021. Regnskapet legges fram på årsmøtet.
 • Budsjett for 2022. Budsjettet legges fram på årsmøtet.
 1. Valg. Forslag fra valgkomiteen legges fram på årsmøtet.
 • Valg av leder
 • Valg av styremedlemmer på valg og varamedlemmer.
 • Valg av medlemmer på valg til arrangementskomitéen og havnekomiteen.
 • Valg av revisor på valg.

Godkjenning av valgkomite´

 • Komiteen velges etter forslag fra styret.

Etter årsmøtet, ca kl 1900, ønsker kystlaget velkommen til rekebord, og kanskje noe mere, – og til hyggelig samvær med kulturelle innslag. Drikken må enhver ta med som de ønsker selv.

Legg igjen en kommentar